ราชมงคลขอนแก่น จัดปฐมนิเทศแรงงานใหม่

ราชมงคลขอนแก่น จัดปฐมนิเทศแรงงานใหม่71 อัตราทำงาน 4เดือน เพื่อเตรียมพร้อมลุยงาน ขานรับนโยบาย อว. จ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

27 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุมมงคลประดู่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น

โครงการจ้างงานฯ นี้ ดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และเสริมสร้างศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน เช่นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจการจัดทำข้อมูล การจัดทำแผนที่ป่าชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นได้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น จัดสรรบุคลากรทำงาน 71 อัตรา และมีทีมคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาดูแลการปฏิบัติงานดังกล่าว และมีค่าตอบแทนจ้างงานจำนวน 9,000 บาทเป็นระยะเวลา 4 เดือน (มิ.ย-ก.ย 63)

ในวันนี้ จึงจัดให้มีพิธีเปิดและกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการทำงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้ปฏิบัติถูกต้อง โอกาสนี้ ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์กล่าวเปิดโครงการและบรรยายสรุปความเป็นมาและความคาดหวังของโครงการฯ อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี บรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน” และเปิดเวทีเสวนา ในหัวข้อ “ราชมงคลขอนแก่นร่วมพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ตามพื้นที่รับผิดชอบพบหัวหน้ากลุ่ม การมอบหมายงาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นต้น

แสดงความคิดเห็น