สนามสอบแบบวีถีใหม่ ร.ร.ขอนแก่นวิทย์ฯสอบคัดเลือก ม.1,ม.4 เน้นปฎิบัติตามศบค.อย่างเคร่งครัด

รองผวจ.ขอนแก่นลงตรวจสนามสอบ ม.1และม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พอใจมาตรการป้องกันโควิดเข้ม 

(6 มิถุนายน 2563) ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือก เข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

โดยเน้นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.และแนวทางการจัดการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ของสพฐ. โดยได้ชื่นชมการดำเนินการจัดสอบที่มีความพร้อม และเป็นระบบ แนวทางการจัดสอบปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ได้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่จุดรับส่งนักเรียนที่มาสอบมีการประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองและปฏิบัติได้เรียบร้อย มีจุดคัดกรองพร้อมเจลแอลกอฮอล์ บริการทุกจุด จัดโต๊ะ นั่งสอบเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร ไม่จัดห้องสอบปรับอากาศ โดยยึดหลัก Social Distancing

นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังได้ให้คำแนะนำแนวทางการเตรียมการก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2563 และการดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียน การรักษาระยะห่างทางสังคม Social Distancing เมื่อนักเรียนเดินทางมาเรียน ช่วงเวลาการรับประทานอาหาร ระยะห่างในการนั่งรับปะทานอาหารในโรงอาหาร ความพร้อมของผู้ประกอบการ การลดการสัมผัส เป็นต้น

ที่มา:โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน KKW

แสดงความคิดเห็น