มท.2ชื่นชม ‘อ่างล้างมือไร้สัมผัส’ จ.อุดรธานี

“นิพนธ์” รมช.มท. เยี่ยมชมและทดลองใช้อ่างล้างมือลดสัมผัส ‘นวัตกรรมป้องกันโควิด-19’ เทศบาลนครอุดรธานี พร้อมเติมสิ่งของใส่ตู้ปันสุขเพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ใช้โอกาสที่เดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย แวะเยี่ยมชม และทดลองใช้ อ่างล้างมือลดสัมผัส “นวัตกรรมอ่างล้างมือรีไซเคิล เท้าเหยียบ” ณ สถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 1 (โรงรับจำนำ) และโรงพยาบาลอุดรธานี

โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เติมสิ่งของใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี บริเวณสถานธนานุบาลเทศบาลนครอุดรธานี 1 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้แทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)และคณะ ร่วมให้การต้อนรับอ่างล้างมือลดสัมผัสเป็น 1 ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19 ) ตามนโยบายนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ที่รีไชเคิลและเพิ่มมูลค่าถังและตู้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยให้กับประชาชน ด้านพ่อเมืองอุดรธานี ย้ำสั่งการให้ทั้ง 20 อำเภอตั้งอ่างล้างมือในสถานที่ราชการและสถาบันการศึกษา เสริมทัพสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี  กล่าวว่า ในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ สถานศึกษาต่าง ๆ จะเปิด อุดรธานีเน้นความสำคัญเรื่อง “สุขอนามัย” โดยเฉพาะการล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ในโรงเรียน และก่อนออกจากโรงเรียน  ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าวันชัย จันทร์พร เป็นหัวทีมทำงานเรื่องนี้ และอยู่ระหว่างการพูดคุยกัน ตั้งเป้าไว้ว่าอ่างล้างมือจะต้องเสร็จ 15 มิถุนายน ก่อนเปิดเรียน หากโรงเรียนไม่พร้อมให้ อปท.ไปช่วย ”

ที่มา:สำนักกรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น