พาณิชย์’จัดหนักต้อนรับเปิดเทอมลดราคาอุปกรณ์การเรียนสูงสุด 80% ถึงวันที่ 15 ก.ค.63

พาณิชย์จัด “Back to School” ลดราคาอุปกรณ์การเรียนสูงสุด 80% ถึงวันที่ 15 ก.ค.63 บรรเทาภาระผู้ปกครอง 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 5 “Back to school” เพื่อช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพของประชาชน

พาณิชย์ลดราคา Lot 5 Back to school มีผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและห้างสรรพสินค้า ถึงวันที่ 15 ก.ค.63 ลดราคาสูงสุดถึง 80%

โดยหมวดสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้1.ชุดนักเรียน 883 รายการ ลดสูงสุด 66%2.รองเท้าถุงเท้า 79 รายการ ลดสูงสุด 80%3.กระเป๋า 59 รายการ ลดสูงสุด 50%4.หนังสือเรียนทุกระดับชั้น 397 ลดสูงสุด 70%5.เครื่องเขียน 160 รายการ ลดสูงสุด 50%6.สื่อการเรียนการสอน 27 รายการ ลดสูงสุด 70%

ผู้ผลิต 6 หมวดสินค้า ที่เข้าร่วมโครงการ คือ1. ตราศึกษาภัณฑ์2. ตราน้อมจิตต์3. ตราสมอ4. ตราสมใจนึก5. ตราบาจา6. ตรานันยาง7. ตราแพน/พีเอส จูเนียร์

ห้างค้าปลีกค้าส่ง 13 ห้าง ที่เข้าร่วมโครงการ คือ1.บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)2.บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด3.บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)4.บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด5.บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)6.บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด7.บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด8.บริษัท สรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง จำกัด9.บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)10.บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด11.บริษัท สหลอว์สัน จำกัด12.ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส์13.บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด

คาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้ไม่น้อยกว่า 10.7 ล้านคน ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น