ระวังแหน่เด้อ.. ผู้ป่วยไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครขอนแก่นสูงเป็นลำดับ 3 ของประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่า นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้เปิดเผยสถิติในรายการ T-Talk ถึงปัญหาการระบาดของไข้เลือดออกในเขตเทศบาลว่า มีสถิติสูงเป็นลำดับ 3 ของประเทศจึงขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งแพร่ยุงลาย โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ให้กองสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่นเข้าไปดำเนินการกำจัดได้ในวันและเวลาราชการ
..
ดูคลิป
แสดงความคิดเห็น