สมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานห้องคัดกรอง และห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน ให้แก่รพ.ศรีนครินทร์ และรพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงพยาบาล พร้อมด้วยชุด PPE และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้า

ห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SCG Hime และ Living solution โดย SCG ประกอบด้วยห้องตรวจคัดกรอง โมดูล่า Screening Unit ใช้ภายนอกอาคารแบบมาตรฐานขนาด 3 ห้อง และห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit ใช้ภายนอกอาคารแบบมาตรฐาน ขนาด 3 ห้อง

 

สำหรับห้องคัดกรอง Modular Screening Unit จะแบ่งพื้นที่ของแพทย์และพยาบาลที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองออกจากพื้นที่ของผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยบุคลากรทางการแพทย์จะปฏิบัติงานอยู่ภายใน Modular Unit ที่ปิดสนิท มีประตูเข้าออก 2 ชั้น เพื่อป้องกันอากาศรั่วไหลและพูดคุยซักประวัติของผู้ที่มีความเสี่ยงผ่านกระจกที่มีอุปกรณ์สื่อสารอินเตอร์คอม และภายในห้องคัดกรองจะถูกปรับความดันอากาศให้เป็นความดันบวก Positive Pressure ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิดแรงดันอากาศภายในห้องที่ผลักอากาศเสียออก

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยง ตลอดจนการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และผู้ไปใช้บริการ โดยเป็นเทคโนโลยี และนวัตกรรมของ SCG หากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 หมดไป จะสามารถปรับใช้งาน ในการตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ต่อไป
และที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีรับมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส covid-19 พระราชทาน ด้วยพระเมตตาแห่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย covid-19 และโรคระบาดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์และสิ่งของที่มีความจำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย covid-19 ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล ได้มีพระราชวินิจฉัยแล้วว่า การตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยเป็นกลไกแรกที่จะช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ได้ จึงได้พระราชทานห้องตรวจคัดกรองและห้องตรวจเชื้อสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค covid-19 โดยห้องดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ออกแบบโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น รวมถึงโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ด้วย
โดยห้องคลีนรูมนี้ ออกแบบ และจัดสร้างโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สามารถจัดการอากาศ ที่ปนเปื้อนเชื้อจากผู้ป่วยไม่ให้ออกไปนอกห้อง และบำบัดอากาศจนปราศจากเชื้อ จึงลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อ ไปยังผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
แสดงความคิดเห็น