รอลุ้นศบค.ไฟเขียว1ก.ค.นี้ปลดล็อกผับ -บาร์ -สถานบันเทิงห้ามร้องเพลง-ห้ามแดนซ์-มาได้กลุ่มละไม่เกิน5คน

 ศบค.ชุดเล็กร่วมหารือผู้ประกอบการสถานบันเทิงชงมาตราการ22ข้ออนุมัติเปิด ผับ บาร์ สถานบันเทิง เตรียมเสนอประชุม ศบค.ชุดใหญ่  ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

วันที่ 22 มิ.ย.2563 ภายหลังการหารือของคณะทำงานมาตรการผ่อนคลายในคณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ศบค.ชุดเล็ก ที่มีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะทำงานฯ ร่วมกับผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อหาแนวทางเตรียมความพร้อมปลดล็อกกิจการ ที่ประชุมร่างแนวทางการปฏิบัติแบบ New Normal เพื่อรองรับมาตรฐานการให้บริการก่อนเปิดกิจการ 22 ข้อ เพื่อให้ผับบาร์ สถานบันเทิง ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ก่อนเริ่มต้นผ่อนคลายระยะ 5 ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ โดยมีดังนี้

1.ควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมต่อพื้นที่มิให้แออัด และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม
2.ต้องมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคน
3.จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้า และตามจุดต่างๆตามความเหมาะสม
4.งดการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่มเกิน 5 คนขึ้นไป
5.จัดระบบเข้าคิวบริเวณทางเข้าให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยมีผู้ควบคุมม
6.จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ แต่ละโต๊ะไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือทำฉากกั้นระหว่างโต๊ะ
7.กำหนดจุดวางเก้าอี้สำหรับแต่ละโต๊ะ ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร โดยควบคุมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายเก้าอี้
8.จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี

9.อนุญาตให้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น งดการส่งเสียงร้องเพลงและเต้นรำ
10.ใช้เมนูกระดาษแบบครั้งเดียวทิ้ง (disposable menu ) แผนการใช้เมนูเล่ม
11.การสั่งเครื่องดื่มให้สั่งเป็นรายแก้ว โดยให้พนักงานเป็นผู้เสิร์ฟ แทนการสั่งเป็นเหยือกหรือเป็นขวด เพื่อเลี่ยงการสัมผัสขวด ถังน้ำแข็ง และแก้วของผู้อื่น รวมถึงป้องกันการสลับแก้วกัน
12.พนักงานต้องใส่หน้ากากอนามัยและ face shield ตลอดเวลา
13.จัดให้มีฉากกั้นระหว่างเวทีหรือพื้นที่การแสดง กับพื้นที่ในส่วนของผู้ใช้บริการ หรือจัดระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
14.พูดแสดงบนเวทีต้องสวม face shield ตลอดเวลา
15.จัดให้มีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดการชุมนุม รวมกลุ่ม ตะโกน หรือใช้เสียงดัง และไม่ให้มีการเดินไปเดินมา
16.จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแต่ละบุคคล โดยมีช้อนกลางและที่วางช้อนกลางส่วนตัวสำหรับผู้ใช้บริการแบบหมู่คณะ

17.ต้องทำความสะอาดสุขาทุก 30-60 นาที
18.ทำความสะอาดพื้นที่บริการ โต๊ะ เก้าอี้ ราวจับ ลูกบิดประตู เคาน์เตอร์ จุดสัมผัสและอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ พร้อมกับจัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่ให้มีความเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
19.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่น การแข่งขัน หรือทำให้เกิดการรวมกลุ่มการเชียร์กัน
20.งดการใช้เครื่องเล่นหรืออุปกรณ์การเล่นเกมต่างๆ เช่น โต๊ะพูล เป้าลูกดอก ตู้เกม
21.จัดพื้นที่สำหรับการสูบบุหรี่โดยเฉพาะและให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเหมาะสม
22.งดให้พนักงานบริการ หรือตัวแทนประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มนั่งรวมกับผู้ใช้บริการ

แสดงความคิดเห็น