ททท.กระตุ้นเที่ยวพักขอนแก่นเที่ยวเมืองฟรี

ททท.ขอนแก่น เปิดโครงการ “Stay with me FREE City tour” ตลอดเดือนกรกฎาคม มาพักขอนแก่น ลงทะเบียนพาเที่ยวเมืองสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น ในรูปแบบ New Normal เตรียมขยายไปร้อยเอ็ด กาฬสินธ์เพิ่มเติมต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานขอนแก่น กำหนดจัดทำแผนพื้นฟูส่งเสริมการ ท่องเที่ยวภายหลังวิกฤต COVID-19 ด้วยกิจกรรม “Stay with me FREE City tour” นำร่องกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น ในรูปแบบ New Normal ตลอดเดือนกรกฎาคม

น.ส.ศิริรรณ สีหาราช ผู้อำนวยกรการที่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานขอนแก่น เปิตเผยว่า จากสถานการณ์การแพ่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในประเทศแสดงแนวโน้มคลี่คลาย และสามารถควบคุมได้จนมีการปลดล็อกกิจกรรมต่างๆ จากทางภาครัฐ ททท.สำนักงานขอนแก่น จึงได้ดำเนินการตามแผนพื้นฟูอุตสาหกรรมการห่องเที่ยว โดยเตรียมจัดกิจกรรม Stay With Me Free City tour

โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในเมืองขอนแก่นจะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียน City tour โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างวันที่ 1 -31 ก.ค. 63 เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวภายในจ.ขอนแก่นอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานทางสาธารณสุข ในรูปแบบ New Normal ซึ่งคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทางเข้าสู่พื้นที่จ.ขอนแก่นในครั้งใหม่ภายหลังสถานการณ์วิกฤต COVID -19

ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมนำร่องให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอตเป็นโปรแกรมท่องเที่ยว ภายในเมืองขอนแก่น โดยนำร่องด้วยเส้นทางท่องเที่ยวสักการะ
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ที่มีสถาปัตยกรรมอันโตดเด่นในเมืองขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคล

อาทิ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ศาลหลักเมือง และย่านการค้าที่รวบรวมของดีของเด่นเมืองขอนแก่น อาทิ ตลาดโค้ง ตลาดต้นตาล พร้อมทั้งวางแผนขยาย FREE CITY TOUR พื้นที่จัดกิจกรรมไปยัง 3 จังหวัดในความรับผิดชอบ ได้แก่ จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคามอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น