‘THAI REACH พิชิตความพิการ’ผลงานรพ.สิรินธร ขอนแก่นคว้ารางวัลบริการภาครัฐ ปี’63 ระดับดีเด่น

โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นำเสนอผลงาน “Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ” รางวัลบริการภาครัฐ ประจำปื 2563 ระดับดีเด่น

วันที่ 1 ก.ค. 63 ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุลผู้ ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปื 2563 ระดับดีเด่น กับผลงาน “Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ” ของโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

สำนักงาน กพร. ได้ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี 2563 ประกอบด้วย “ระดับดีเด่น” “Thai Reach ไทยฤทธิ์พิชิตความพิการ” (รพ.สิรินธรฯ) “ระดับดี” “ดำรงธรรม tracking” (สำนักงานจังหวัดขอนแก่น) และ”ระดับดี” “Khonkaen Government Spending” (สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น)ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว จะได้ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลต่อไป

 

Thai Reach เริ่มในปลายปี 2560 โดยมีเป้าหมายเพียงเล็กน้อยในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการการพิมพ์ 3 มิติขนาดเล็กที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้กับกลุ่มโรคเรื้อนเพื่อช่วยเหลือคนพิการในภูมิภาคขอนแก่นของประเทศไทย การพิมพ์ 3 มิติและการออกแบบโอเพ่นซอร์สได้ปฏิวัติวิธีการสร้างอุปกรณ์เทียม เด็กและผู้ใหญ่หลายคนที่มีความแตกต่างของแขนขาไม่มีวิธีรับอุปกรณ์เทียมในอุดมคติหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์พื้นฐาน ด้วยความสนใจจากสาธารณชนและการบริจาคเราจึงขยายออกนอกขอนแก่นอย่างรวดเร็วรวมถึงทหารผ่านศึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับสายใจไทย 

แสดงความคิดเห็น