เลนจักรยานวังน้ำเขียว โคราช พร้อมเปิดให้ประชาชาชนใช้สัญจร

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่องจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทางจักรยาน เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว-เดินทางปลอดภัย พร้อมมีทางจักรยานให้ปั่นชิลท่ามกลางบรรยากาศสวยงาม

เส้นทางสุขภาพ – ประพันธ์ บริสารคุณ

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) เปิดเผยว่า ได้ก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อ.วังน้ำเขียว และ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

ถนนสายความสุข-สุริยา ผลหาญ

มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณ กม.ที่ 168+300 อยู่ในพื้นที่ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว เป็นการขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางประมาณ 44.165 กม.

รวมทั้งก่อสร้างและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน (แยกจากผิวจราจร) บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ระยะทาง 333 เมตร ด้วยงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 349 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

นายปฐม กล่าวต่อว่า โครงการนี้ถือเป็นการปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางเพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย

มีทางจักรยานเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาแผงม้า อุทยานแห่งชาติคลองปลากั้ง อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอุทยานแห่งชาติทับลานรวมถึงยังมีแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์จากองุ่น ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง ไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น