ได้เที่ยวได้บุญกับการถวายพระประทีปและผ้าอาบพรรษามหามงคล เพื่อรับความสุขแบบนี้ดี๊ดี

เที่ยวไทยเท่’นั่งรถบัสกับอาจารย์เอ็มมี่ สู่เส้นทางบุญครั้งที่ 26 หกวัดที่ จ.ชัยนาท ภายใต้ concept ที่ว่า “ถวายพระประทีปและผ้าอาบพรรษามหามงคล เพื่อรับความสุขแบบนี้ดี๊ดี

ช่วงก่อนวันเข้าพรรณษา นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรีร่วมกับ อาจารย์เอมมี่ เทพนิมิตต์ จัดกิจกรรมในวันนี้เป็นเส้นทางบุญครั้งที่ 26 ของอาจารย์เอมมี่ เทพนิมิตต์ เรามาที่จังหวัดชัยนาทภายใต้ concept ที่ว่า “ถวายพระประทีปและผ้าอาบพรรษามหามงคล เพื่อรับความสุขแบบนี้ดี๊ดีที่จังหวัดชัยนาท”

นางจิรารัตน์ มีงามผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรีเปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางเป็นจังหวัดเล็กๆแต่จริงๆ มีความเป็นมาอันยาวนานทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าวัดวาอารามมีจำนวนมากไม่แพ้จังหวัดใดในภาคกลาง

แต่ยิ่งกว่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์เอ็มมี่ไปสำรวจมาแล้วจะรู้ว่าแต่ละแห่งมีจุดเด่นมีความสำคัญไม่เหมือนกันหลายคนอาจจะรู้จักวัดเพียงไม่กี่วัดที่มีชื่อเสียง

แต่จริงๆ มีวัดที่เล็กๆ วัดที่สำคัญกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ มากมายแล้วก็มีความโดดเด่นแตกต่างกันด้วยถ้ามีโอกาสอย่างไรก็ตามนะคะ ถ้าเราสามารถเที่ยวได้ ไปชมได้ ไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ได้ทุกวัดเลยก็ยิ่งดีค่ะ มาคราวนี้อาจารย์เอ็มมี่พาไปทั้งหมด 6 วัด เป็นวัดที่สำคัญทั้งสิ้นซึ่งก็มีวัดอื่นๆ อีกในเส้นทางบุญครั้งที่ 26ครั้งนี้เพิ่งมาจังหวัดชัยนาทเป็นครั้งแรกและจะมีครั้งต่อไปอีกเพราะว่ามีวัดอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมในครั้งนี้เราเน้นการให้คนได้เข้าวัดวาอาราม ได้รู้จักหลักธรรมของศาสนา ได้รู้จักศิลปะตามยุคตามสมัย เพราะจังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดที่เก่าแก่ที่แฝงซ่อนเร้นไปด้วยอารยธรรมหลายสมัย ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมลพบุรี อารยธรรมอยุธยา และอารยธรรมสุโขทัย แต่ละวัดมีความก่าแก่ที่ซ่อนลึกมาก ซึ่งจะต่างจากจังหวัดอื่นตรงที่ว่าจังหวัดชัยนาทมีศิลปะลึกและซ่อนไว้อยู่ “ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเขาจะมีเส้นทางที่เปิดเผย” แต่จังหวัดชัยนาทเป็นเมืองเล็กๆ ก็จะเป็นที่เส้นทางที่ไม่ถูกเปิดเผยยิ่งนัก แต่ว่าตอนนี้จังหวัดชัยนาทนี้ได้เริ่มที่จะเปิดและหันมาโปรโมตจังหวัดตัวเองให้คนมาท่องเที่ยวในเชิงศาสนามากขึ้น แล้วก็วัตถุมงคลจากเกจิดังๆ พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลายๆ วัด อาทิ หลวงพ่อย้อย-วัดทรงเสวย, หลวงปู่ศุข-วัดปากคลองมะขามเฒ่า,หลวงปู่นะ-วัดหนองบัว

วัดที่เรามาในวันนี้เก่าๆ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็น “วัดป่าสัก” เป็นวัดแรก เกจิอาจารย์ชื่อดังนั่นก็คือ “หลวงพ่อกำจัด” ตอนนี้ท่านยังคงมีชีวิตอยู่ มาวัดที่สองคือ “วัดพระบรมธาตุ” พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เป็นคณะจังหวัดเป็นพระเถรานุเถระใหญ่ที่ผู้คนนับถือมาก แล้วมาวัดที่สาม “วัดทรงเสวย” ซึ่งเป็นวัดตามรอยประพาสต้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 ที่ได้เคยเสด็จประพาสต้นและค้างอ้างแรมที่นี่และทรงเสวยพระกระยาหารร่วมกับพระราชโอรสและข้าราชบริพารที่นี่ เขาจึงเรียกว่า “วัดทรงเสวย” คนจึงนิยมมาที่วัดทรงเสวยเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าได้มากินอาหารที่วัดทรงเสวยเมื่อกลับไปจะได้มีความสุข

เสวยสุขอิ่มหมีพีมัน อายุมั่นขวัญยืน ที่วัดก็จะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่หมายถึงอายุวัฒนะอายุมั่นขวัญยืน จากนั้นวัดที่สี่เป็น “วัดพระแก้ว” วัดพระแก้วเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ เรียกว่าเป็นราชินีของเจดีย์ในเอเซียอาคเนย์ได้ “หลวงพ่อพระฉาย” เป็นหลวงพ่อพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิิ์ เป็นศิลปะร่วมสมัยขอมที่เข้าสู่อู่ทอง จะมีการสลัก “ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในภาพกลับหัว” เพราะว่าการที่ทรงช้างเอราวัณของพระอินทร์ เพราะมีความเชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงบันดาลทุกสิ่งทุกอย่าง เจดีย์องค์นี้หมายถึงเจดีย์เก็จแก้วมณี

ผู้คนเดินทางมาขอที่นี่มักจะขอเรื่องอาชีพหน้าที่การงาน การเงิน ขอพรแล้วมักจะจะสำเร็จ “หลวงพ่อพระฉาย”  จะให้ตามความต้องการ ที่วัดพระแก้วแห่งนี้ถ้าเราย้อนรอยไปดูอาณาจักรหริภุญชัยในสมัยเจ้าแม่จามเทวี จะเห็นได้ว่าเจดีย์จะคล้ายกันมาก

จากนั้นมาต่อวัดที่ 5 “วัดมหาธาตุ” จะสังเกตได้ว่าชื่อวัดมหาธาตุจะมีอยู่ทุกจังหวัด สังเกตได้ง่ายว่าจังหวัดไหนที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่มักจะมีชื่อวัดมหาธาตุอยู่ในจังหวัดนั้น

นั่นก็คือเป็นวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุอันยิ่งใหญ่เขาจึงเรียกว่าวัดมหาธาตุ ที่วัดแห่งนี้จะมี “หลวงพ่อพระหมอ” เป็นหลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาบนบานสานกล่าวหรือมาขอพรจากท่านแล้ว

มีความเชื่อกันว่ามักจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ชาวชัยนาท อำเภอสวรรคบุรี ต่างมีความเชื่อและนับถือเป็นอย่างมาก

ที่วัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ร่วมสมัย โดยผสมผสานอารยธรรมลพบุรี อู่ทองและสุโขทัยมารวมกันอยู่ที่นี่ หากคุณได้มาที่วัดมหาธาตุ อำเภอสวรรคบุรี จังหวัดชัยนาท คุณจะนึกว่าคุณได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยน้อยๆ เลยนะครับ ที่ด้านหลังจะมีวิหารคล้ายกับที่จังหวัดสุโขทัย พอเราขอพรจากหลวงพ่อพระหมอเสร็จ เราก็มาเข้าสู่ “วัดโพธาราม” เป็นวัดที่ 6 ซึ่งวัดโพธารามจะอยู่ตรงกันข้ามกับวัดมหาธาตุ เรียกว่าอยู่คนละซอย แต่ว่าอารยธรรมไม่ทิ้งกันเลยเพราะว่าที่นี่ได้ขุดค้นพบ “พระหิน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะทาวารวดีอันเก่าแก่มีอายุเป็นพันปี ซึ่งเชื่อกันว่า มีสักการะที่พระหินองค์นี้จะทำให้เรามีจิตใจที่กล้าแกร่งใครที่มีความทุกข์ มีความน้อยเนื้อต่ำใจ ให้มาขอพรท่านจะเกิดความมุมานะเกิดขึ้น และเขาเชื่อกันว่า “หลวงพ่อหิน” จะบันดาลโชคขอพรสิ่งใดมักจะประสบความสำเร็จ เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความประสบความสำเร็จ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องมาสัมผัสเอง

นอกจากหลวงพ่อหินแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ “หลวงพ่อผอม”เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่า “หลวงพ่อผอม” แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้ชาวบ้านละแวกนี้ได้ประจักษ์จากคนใกล้จะเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลในอาการโคม่า เขาเชื่อกันว่าหลวงพ่อผอมไปเข้าฝันและรักษาคนๆ นั้นจนหาย และหากใครมาบนบานสานกล่าวกับหลวงพ่อผอมก็หายป่วย นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่า ใครได้มาขอพรจาก “หลวงพ่อผอม” ก็จะมีแต่ความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืน อาจารย์เอมมี่อยากจะบอกว่าทริปเส้นทางบุญครั้งที่ 26 ครั้งนี้เป็นทริปแห่งสุขภาพ อย่างวัดพระบรมธาตุ-มีบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ ผู้คนเชื่อกันว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ เพราะเป็นบ่อน้ำทิพย์ที่มีอายุมากกว่า 1,100 ปี เพราะสร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย อยากจะบอกว่าทริปครั้งนี้เป็นทริปเส้นทางบุญเพื่อตามรอยอารยะแห่งพุทธะและเพื่อสุขภาพ หรือที่เรียกว่า “พุทธะเทวะวารีบำบัด” นั่นเอง

ในทริปครั้งต่อไปอาจารย์เอมมี่ เทพนิมิตต์คิดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในเดือนกันยายนจะทำทริปไปไหว้พระที่จังหวัดลพบุรีเพราะมีวัดที่อยู่นอกเมืองลพบุรีแต่มีความสำคัญมาก แล้วถัดจากนั้นก็จะมีทริปต่อไปที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นทริปแห่งการถือศีลกินเจ ซึ่งก็จะเป็นทริปเพื่อสุขภาพอีกนั้นแหละ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทริปของอาจารย์เอมมี่เป็นการทำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลตามความเชื่อแล้ว

เรายังเน้นในเรื่องเพื่อสุขภาพอีกด้วย ให้จับต้องได้ในทริปที่เราทำเส้นทางการท่องเที่ยวแห่งนี้ นอกจากจะได้รับความสุขกายสุขใจแล้วเรายังได้รับความรู้ด้านอารยธรรมประวัติศาสตร์

เพราะฉะนั้นผู้ที่ร่วมทริปกับอาจารย์เอมมี่ จะได้รับพลังความรู้ พลังแห่งความเชื่อ พลังแห่งสุขภาพ ซึ่งครบครันลงตัวกับชีวิตมากเลยครับ

#ชัยนาทเมืองน่ารัก #เที่ยวภาคกลาง

 

แสดงความคิดเห็น