ขอนแก่นเปิดรับฟังความคิดเห็น “รถไฟความเร็วสูง” โคราช-หนองคาย เชื่อมเส้นทางจีน-ลาว

รอบแรกมาแล้ว ขอนแก่นเปิดรับฟังความคิดเห็นออกแบบรายละเอียดงานโยธา “รถไฟความเร็วสูง” โคราช-หนองคาย เชื่อมเส้นทางจีน-ลาว

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ KICE นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย โดยมีชาวขอนแก่นให้ความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า 500 คน

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและออกแบบรายละเอียดโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลได้มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะระบบขนส่งทางราง เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองตามแนวเส้นทางให้เป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งมีระยะทาง 356 กม. มีสถานีรถไฟ จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีบัวใหญ่,บ้านไผ่,ขอนแก่น,อุดรธานี และหนองคาย มีขนาดรางกว้าง 1.435 เมตร มีจุดตัดทางรถไฟ 241 จุด

ซึ่งเมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงหนองคาย ประมาณ 3 ชั่วโมง 15 นาที ขบวนรถเป็นระบบล้อเลื่อน แบบ EMU 8 ตู้ต่อขบวน ด้วยระบบไฟฟ้า OCS 25 kV มีความยาวขบวนรถ 200 เมตร รองรับผู้โดยสารสูงสุด 600 คนต่อขบวน ในอัตราความเร็วสูงสุด 250 กม.ต่อชั่วโมง ขณะที่การออกแบบสถานีนั้น จะเป็นการผสมผสานการดำเนินงานออกแบบให้มีการผสมผสานแสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคอีสาน และสอดคล้องกับโครงการระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา และสถานีรถไฟทางคู่ในปัจจุบัน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานที่รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ขอนแก่นมีสถานีรถไฟลอยฟ้าขนาดใหญ่ มีเส้นทางรถไฟทางคู่ที่เปิดให้บริการแล้วอย่างเต็มรูปแบบทั้งในรูปแบบของขบวนรถโดยสารและขบวนรถรับและส่งสินค้า

อีกทั้งในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตจังหวัดนั้น มีการก่อสร้างถนนในหลายเส้นทาง รวมทั้งการก่อสร้างสนามบิน ที่ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างมาก เพื่อให้สามารถรอบรับผู้โดยสารได้มากถึง 5 ล้านคนต่อปี รวมทั้งการขยายหลุมจอดเครื่องบินจากที่ขณะนี้สามารถจอดได้ 5 ลำ จะขยายเป็น 11 หลุมจอด หรือ 11 ลำพร้อมกันและหากโครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จและมีการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนได้อย่างครบวงจรก็จะทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดศูนย์กลางที่มีระบบขนส่งมวลชนทุกด้านที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของไทยในอนาคต

แสดงความคิดเห็น