เทศบาลขอนแก่นลงพื้นที่โรงเรียนคุมมาตรการวิถี NEW NORMAL

นายกฯทน.ขอนแก่นลงพื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 สร้างวิถี NEW NORMAL

วันที่  13 ก.ค. 63  ที่โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้กำลังใจและร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียน คณะครู และผู้ปกครองของโรงเรียนเทศบาลวัดกลางเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ NEW NORMAL หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีนายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง คณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลางให้การต้อนรับ

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและคณะผู้บริหารเทศบาล ได้พบปะพูดคุยกับเด็กนักเรียน และคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการปฏิบัติตนเองในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนการเป็นนักประชาสัมพันธ์จะที่จะต้องสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองให้เข้าใจถึงมาตรการตามรูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal 3+1 คือ ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ,หมั่นล้างมือเป็นประจำ ,รักษาระยะห่างทางสังคม และการเข้าเช็คอิน-เช็คเอาท์โปรแกรมไทยชนะ ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งอนาคต คือ การมีบุคลิกใฝ่เรียนรู้ ,ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) 

นอกจากนั้นยังได้สร้างความเข้าใจกับกลุ่มแม่ครัว-พ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับมาตรการจัดโรงอาหารแบบใหม่ ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมพูดคุยกับเด็กนักเรียนและคุณครูในการเรียนการสอนแบบออนไซต์ และแบบออนไลน์ (ซึ่งการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1.ออนไซต์ เป็นการเรียนที่โรงเรียน/ห้องเรียนกับคุณครู 2.ออนแอร์ เป็นการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยชมการสอนทางโทรทัศน์ ตามหลักสูตรที่กระทรวงกำหนด 3.ออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนเป็นผู้กำหนด) 

สำหรับมาตรการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีการกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ ทั้งด้านสถานที่ ด้านสุขอนามัย ด้านคุณภาพการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน หรือ การนำกรณีศึกษาและองค์ความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่

1.การสวมหน้ากากอนามัยทั้ง เด็กนักเรียน คณะครู ภารโรง แม่ครัว และผู้ปกครองที่มารับ-ส่งนักเรียน ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมไปถึงการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
2.การมีจุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้า-ออกของโรงเรียน โดยการสแกน QR-CODE เพื่อเช็คอิน-เช็คเอ้าท์
3.การจัดห้องเรียนแบบใหม่ โดยเว้นระยะห่างภายในห้องเรียน ด้วยการจัดโต๊ะ-เก้าอี้ ให้ห่างกัน ซึ่งการจัดห้องเรียนแบบนี้ จะทำให้ 1 ห้องเรียนนั้นสามารถจัดที่นั่งได้ประมาณ 20 ที่นั่งเท่านั้น
4.การจัดระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ E – CLASSROOM
5.การจัดโรงอาหารแบบใหม่ โดยมีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐานกำหนดอย่างน้อย 1 เมตร และการทำฉากกั้นระหว่างเด็กแต่ละคน ตลอดจนการให้แม่ครัวใส่หมวกคลุมผม หน้ากากอนามัย ในขณะปรุงอาหาร และการตักให้บริการอาหาร
6.การจัดทำอ่างล้างมือ เพื่อสร้างวินัยและปลูกฝังการล้างมือบ่อยๆ
7.การปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม และ การทำฉากกั้นในบริเวณที่นั่งเล่นด้านนอกอาคารเรียน
8.การจัดเตรียมการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยีมาใช้หลากหลายรูปแบบ อาทิการศึกษาทางไกล เว็บไซต์ของสถานศึกษา สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์ในท้องถิ่น และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, Zoom, Microsoft Team, Google Form, YouTube

ตลอดจนการจัดทำโมเดลการเรียนออนไลน์ ผ่าน Facebook group เนื่องจากเด็ก 94% มีเฟสส่วนตัว ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสำหรับเด็กนักเรียนที่ป่วยและไม่สามารถเรียนพร้อมเพื่อนได้ รวมถึงเด็กนักเรียนที่อยากทบทวนบทเรียนก็สามารถดูย้อนหลังได้ อีกทั้งยังสามารถส่งงานได้หลายรูปแบบ เช่น ภาพ วิดีโอ ไฟล์ภาพนิ่ง และที่สำคัญคือแพลทฟอร์มนี้ใช้ฟรี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น