ผู้ว่าเลยฯประชุมเข้มส่งมอบสกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว ชุมชนต้องได้ประโยชน์

ผู้ว่าฯเลยประชุมเข้มเตรียมส่งมอบสกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติต้องให้ชุมชนได้ประโยชน์ สร้างการท่องเที่ยวยั่งยืน

วันที่ 15 ก.ค. 63 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ห้องประชุมภูกระดึง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมการจัดการบริหาร สกายวอล์ค พระใหญ่ภูคกงิ้ว อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสมพงษ์ ผลพัฒนกุล โยธาธิการและผังเมือง นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน รวมทั้งท้องถิ่นจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่เลย ผอ.อพท. 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเขาประชุม

จากที่จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 โดยเป็นงบของกลุ่มจังหวัด ได้ดำเนินโครงสร้างสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจังหวัดเลยได้กำหนดสร้าง สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในจังหวัด ขึ้นบนภูเขาสูงติดแม่น้ำโขง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี  ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

ด้วยงบประมาณสร้าง 28,698,000 บาท ให้สำนักงานงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ และได้ก่อสร้างเสร็จวันที่ 24 เมษายน 2563 และได้ส่งมอบงานให้จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ผ่านมา หลังจากส่งงานทางอำเภอเชียงคานได้เปิดทดลองให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัส พบปัญหาการจัดการการบริหารอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และที่คาดว่าถ้าเปิดเป็นทางการจะมีท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงได้เปิดประชุมร่วมกับ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย  อำเภอเชียงคาน อพท. 5 อบต.ปากตม เจ้าของพื้นที่ และหอการค้า หลังการประชุมให้ตั้งคณะกรรมการร่วมตั้ง วิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าบริหารจัดการทั้งหมด พร้อมทั้งให้งดขึ้นชมก่อน ให้รอการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนมาบริหาร

ผู้ว่าฯเลย เปิดเผยว่า ผลจากการประชุมมีข้อสรุป 2 ประเด็น ประเด็นแรก เป็นของระเบียบกฎหมายหลังจากที่สร้างเสร็จแล้ว จะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้ท้องถิ่นนำไปขอใช้  ส่วนสถานที่ใช้ก็ได้รับอนุญาตจากป่าไม้ทั้งข้างล่างและด้านบน ให้ใช้สถานที่ได้ ส่วนข้อที่ 2 ในเรื่องของการบริหารจัดการได้ข้อสรุปว่า เมื่อทรัพย์เป็นของท้องถิ่น เมื่อเป็นโครงสร้างใหญ่การจัดการจะมีปัญหาด้านการบริหารจึงได้มีแนวคิดให้อยากจะให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้ามาบริหารเพื่อจะให้ชาวบ้านมีรายได้

โดยระยะแรกการจัดการบริหารโดยทางราชการได้ขอให้ ทาง อพท. 5 เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดองค์กร และให้ตั้งบอร์ดเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นมีที่ปรึกษา ทั้งหมดนี้ก็จะเอาปัญหาและอุปสรรคข้อติดขัดที่เคยทดลอง มาใส่ไว้เพื่อนำไปบริหารจัดการ ทั้งนี้จะแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของสกายวอล์ค ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเพื่อให้ มีข้อกฎหมายรองรับในข้อปฎิบัติ

ซึ่งในการท่องเที่ยวของสกายวอล์ค อยากจะให้เป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และต้องมีความปลอดภัย ผู้มาเยือนต้องมีความสุขกลับไป ทั้งการต้อนรับ รวมทั้งเรื่องอาหาร การจับจ่ายใช้สอย ผู้มาเยือนในจังหวัดเลยแล้ว ให้มีความสุข เมื่อถึงตอนนั้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย ก็จะเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น