วิธีลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” อย่างง่าย

สำหรับ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เริ่มเปิดวิธีจองแบบ ลดค่าที่พักในวันที่ 15 ก.ค.นี้ ตามมติ ครม. ที่อนุมัติงบประมาณให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 63 จากโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่มาจากการรวมโครงการ เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข เข้าด้วยกัน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน นั้นประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย คือ

รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก

 • ราคาที่พักต่อห้องต่อคืนลด 40% แต่จะไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • ให้สิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน
 • เมื่อจองแล้ว ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงภายหลังไม่ได้

รัฐบาลสนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • ได้รับคูปองอาหาร/เงินท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน เมื่อ เช็คอินโรงแรมสำเร็จเท่านั้น
 • ได้รับคูปองอาหาร/เงินท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง โดยจะได้หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out
 • สำหรับคูปองอาหาร/เงินท่องเที่ยว ประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% โดยจะตัดเงินจากคูปองสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ

รัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ค่าตั๋วเครื่องบินลดลง 40% ของราคาตั๋ว แต่ทั้งนี้จะลดไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง
 • ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง
 • จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง (ขณะที่ เรื่องของ รถเช่า และรถโดยสารไม่ประจำทางนั้น ยกเลิกการสนับสนุน เนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ )

สรุปสิทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับในโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

 • สิทธิ์ที่ 1 ได้ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 (สูดสุด 5 ห้องหรือ 5 คืน) มีสิทธิ์ทั้งหมด 5,000,000 คืน
 • สิทธิ์ที่ 2 ได้บัตรคูปอง E-voucher ผ่านแอปเป๋า 600 บาท/คืน ไม่เกิน 3,000 บาท เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าท่องเที่ยว ชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง
 • สิทธิ์ที่ 3 คืนค่าตั๋วเครื่องบินให้ 40% ไม่เกิน 1,000 บาท (จำกัดสิทธิ์ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าจริง แต่รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง  มีสิทธิ์ทั้งหมด 2,000,000 ที่นั่ง

วิธีลงทะเบียน รับสิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

วิธีลงทะเบียวิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาทนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

สำหรับเงื่อนไขสำคัญในการลงทะเบียนรับสิทธิ์มีดังนี้

1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

2. อายุ 18 ปี ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน

3. สามารถได้รับสิทธิ์เมื่อท่องเที่ยว ใช้จ่าย และพักผ่อนในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเองเท่านั้น

4. ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จากนั้นอ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน

 • 2.ให้ท่านกรอกข้อมูลและยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

เราเที่ยวด้วยกัน

 • 3.เมื่อ ได้รับรหัส OTP จาก SMS โดยจะแจ้งผลการลงทะเบียนภายใน 3 วันหลังจากการยืนยันการลงทะเบียน
 • 4.จากนั้นดาวน์โหลด ติดตั้ง แอปฯ เป๋าตัง และยืนยันตัวตน (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมใช้จ่ายสำหรับโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน

วิธีรับเงินจากแอปฯ เป๋าตัง

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาทเริ่มแรกโหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง – Paotang  ได้ที่ระบบ Android และ App Store จากนั้นติดตั้งลงเครื่อง

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

เมื่อเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง – Paotang ให้ทันกดที่ ถันไป

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

เข้าสู่ระบบโดยให้ท่าน กรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

หลังจาก กรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่าน แล้ว กดปุ่มขอรหัส OTP จากนั้นนำรหัส OTP ที่จะส่งมาทาง SMS เพื่อเข้าระบบ

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขขอตกลง เมื่ออ่านครบแล้วให้ติ๊กยอมรับจากนั้น กดตกลง

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

หลังจากตกลงเงื่อนไขแล้วให้ท่านตั้งค่า PIN หรือ รหัสเข้าแอปพลิเคชัน เป๋าตัง – Paotang โดย รหัสจะมีทั้งหมด 6 หลัก โดยต้องจำรหัส 6 หลักนี้ให้ได้เพราะคุณจะต้องใช้ทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน เป๋าตัง – Paotang

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

ในหน้านี้ให้ท่านกด ตกลง

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

เมื่อเข้ามาที่หน้าเมนูหลักของ แอปพลิเคชัน เป๋าตัง – Paotang  แล้ว สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้ท่านไปกดที่  G-Wallet

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

อ่านรายละเอียดเงื่อนไขขอตกลง เมื่ออ่านครบแล้วจากนั้น กดยอมรับ

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

ทำการสแกนบัตรประชาชนของท่านโดยวางบัตรในกรอบสีขาวให้เห็นตัวอักษรของบัตรที่ชัดเจนดังรูปภาพตัวอย่าง เมื่อทำตามขั้นตอนระบบจะเข้าให้อัตโนมัติ

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

กรอกข้อมูลบัตรประชาชนของท่านให้ครบแล้วกดตกลง

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

หากท่าน ลงทะเบียน รับสิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ผ่านท่านก็จะได้รับสิทธิ์ (ในตัวอย่างได้ทำการลงทะเบียนโดยยังไม่ได้รับสิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ทำให้ไม่พบข้อมูลในระบบ)

 

สำหรับบัญชี G-Wallet ซึ่งเป็นกระเป๋าสตางค์ออนไลน์ที่ใช้จ่ายเงินของภาครัฐโดยเฉพาะ ที่ฟังก์ชันนี้คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีชิมช้อปใช้ของคุณ โดยสามารถใช้สิทธิ 1,000 บาทหรือรับเงินคืน 15% เมื่อซื้อของที่ร้านถุงเงิน

 

กรณีที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือมีบัญชีผู้ใช้ netbank/Krungthai NEXT

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

 

กรณีที่ท่านมีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือมีบัญชี Krungthai NEXTสามารถกดไปที่ บัญชีกรุงไทยได้เลย

 

วิธีลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันด้วยตัวเองรับเงินเที่ยว-3000-บาท

เลือกบัญชีที่ท่านมีจากนั้นใส่ชื่อและรหัสผ่านเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วทำตามขั้นตอนเหมือนด้านบนได้เลย

 

ขั้นตอนการจองโรงแรม ที่พัก หลังลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน มีดังนี้

 • ให้ท่านผู้อ่านติดต่อจองโรงแรม ที่พัก ผ่านทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงแรม และช่องทาง Online Travel Agency ที่ร่วมโครงการ
 • โดยท่านต้อง แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันในการจองห้องพัก
 • เมื่อจองได้แล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง (กรณีจองผ่าน Online Travel Agency ให้ดำเนินการชำระเงินบนเว็บไซต์ของ Online Travel Agency)
 • จากนั้นระบบจะส่ง คูปอง เข้าแอปฯ เป๋าตัง สำหรับนำไป Check-in ที่โรงแรมได้เลย

ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ในวันที่ 15 ก.ค. 2563 และเริ่มให้จองโรงแรมได้ในวันที่ 18 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป

 

แสดงความคิดเห็น