เคาะแล้ว!ค่าบริการชมหอโหวดร้อยเอ็ดคนละ 100 บาท ผู้พิการ พระ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุชมฟรี

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 เฟสบุ๊ค นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้กำหนดเวลาเปิด-ปิด และราคาขึ้นชมหอโหวด อย่างเป็นทางการแล้ว คาดว่าจะเปิดบริการประมาณปลายเดือนธันวาคม 63 (กรณีไม่มีติดเชื้อโควิด ระยะ 2-3) สำหรับราคาค่าขึ้นชม เป็นราคาเพดานสูงสุดที่จะเก็บ(ข้อ 1 และ 2 ) แต่คาดว่าในช่วงแรกที่เปิดบริการ อาจจะมีส่วนลด 50 % โดยเฉพาะช่วง Countdown 2020-2021

กรณีราคาปกติ
– ค่าขึ้นชม ชั้น 28 – 33 100.-
– เพิ่มค่าขึ้นชม ชั้น 34-35 (Skywalk และหอพระ) 40.-

กรณีราคาพิเศษ (ขึ้นชมได้ทุกวัน )

– นักเรียน/นักศึกษา 80.
– นักเรียน/นักศึกษา แบบหมู่คณะ (มีหนังสือจากสถาบันการศึกษา) 60.- / คน
– ผู้สูงอายุ 60-70 ปี 80.- บาท

ผู้ที่สามรถเข้าชมฟรี
– ผู้สูงอายุ 71 ปี
– เด็กเล็กความสูงไม่เกิน 90 cm และมากับผู้ปกครอง
– ผู้พิการ
– พระภิกษุ/สามเณร (ติดต่อล่วงหน้าและตามเวลาที่กำหนด)

บัตรพิเศษรายปี ไม่จำกัดจำนวนครั้งขึ้นชม
บัตรสมาชิกหอโหวดร้อยเอ็ด สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ราคา 499 บาทต่อปี

การประชาสัมพันธ์ ฉายภาพขึ้นหอโหวดร้อยเอ็ด นาทีละ 1,000 บาทชั่วโมงละ 60,000 บาท (ขั้นต่ำ 10 นาที)

การกำหนดเวลาเปิดบริการ จัดให้มี 2 รอบ ดังนี้
รอบเช้า 10.00 น.- 15:00 น.
รอบบ่าย 16:00 น.-21:00 น.

การกำหนดจำนวนผู้เข้าชมหอโหวดร้อยเอ็ด ดังนี้
ชั้นบนทั้งหมด รองรับได้ไม่เกิน 500 คน

ชั้น 34 กำหนดขึ้นเป็นรอบ รอบละ 101 คนต่อ 20 นาที (รอขึ้นที่ห้องพิพิธภัณฑ์ รองรับได้ 101 คน)

Skywalk สกายวอล์ค เข้าชมได้ครั้งละ 20 คน

ชั้น 35 หอพระ เข้าชมได้ครั้งละ 50 คน

รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นทางการ ทางเพจ ROI ET TOWER /หอโหวด๑๐๑

ที่มา:https://www.jangkhao.org/3395/?fbclid=IwAR1p9tKUJlMo2oGQ8P3F1trKDqdSOCC7wtylVSQs76oI9qnSNctHLPEDfvs

ภาพประกอบ เพจ หอโหวดชมเมือง ร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น