เคาะใหม่ ค่าขึ้นชม’หอโหวดร้อยเอ็ด’ คนละ 50 บาท

 

หลังจากที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเรื่องค่าเข้าชมที่สูงเกินไป ทางท่านรองนายกฯ ได้ออกมาคอมเม้นชี้แจงว่า“ขอบคุณทุกความเห็น ข้อเสนอ คำแนะนำครับ
๑.ราคาที่กำหนด เป็นเพดานราคาในภาวะเศรษฐกิจดีและปกติ จะเก็บได้ไม่เกินนี้ แต่หากเศรษฐกิจไม่ดีเช่นช่วงโควิดนี้ อาจจะเก็บต่ำกว่าได้ เช่น ๔๐-๕๐ บาท เป็นต้น(ซึ่งมีแนวโน้มสูง ที่จะเก็บราคาประมาณนี้ไปอีกนาน)

๒.คณะกรรมการฯหอโหวดจังหวัดประกอบด้วย หน ส่วนราชการ/ตัวแทนภาคเอกชนและที่เกี่ยวข้องรวม๒๗คน โดยมี ผวจ เป็นประธาน เฉลี่ยประชุมปีละ๑-๒ครั้ง เพื่อคล่องตัวและยืดหยุ่น ต่อการบริหารหอโหวด ๑๐๑

คณะกรรมการ ฯจึงกำหนดอัตราเพดานสูงใว้ แล้วให้เทศบาลฯกำหนดราคาให้สอดคล้องกับการเข้าถึงหอโหวด-ความคุ้มค่าของคนร้อยเอ็ด/นักท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายในการดูแลหอโหวด โดยคำนึงทุกองค์ประกอบอย่างถี่ถ้วน รวมทั้งกำหนดบัตรรายปีเพียง ๔๙๙ บาท ขึ้นชมได้ไม่จำกัดจำนวน

ส่วนที่เกี่ยวข้องเทศบาลฯได้ประชุมข้อสรุป ราคาขึ้นชมหอโหวด๑๐๑ หลังจากบอร์ดจังหวัดได้เคาะเพดานราคาแล้ว **ในช่วงแรกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเข้าถึงของทุกกลุ่มอย่างคุ้มค่า (ราคาจะประกาศเป็นทางการทางเพจ ROI ET TOWER/หอโหวด๑๐๑ สัปดาห์หน้า)

สำหรับราคาอัพเดจค่าขึ้นชมหอร้อยเอ็ดมีดังนี้
1.ราคาขึ้นชม ชั้น 1-4 ฟรี ! (เดินขึ้น)
2.ราคาขึ้นชม ชั้น 24-33 (ปชช ทั่วไป/นักท่องเที่ยว/ข้าราชการ/ชาวต่างชาติ) 50 บาท
3.ราคาขึ้นชม ชั้น 34-35 (เดินขึ้น) เพิ่มอีก 20 บาท (ชั้นกระจก-หอพระ)

กลุ่ม/ราคาพิเศษ ขึ้นชมได้ทุกชั้น
4.แต่งกายหรือบัตร นักเรียน นักศึกษา (มาส่วนตัว)ทุกชั้น รวม 40บาท
5.นักเรียน นักศึกษา (หมู่คณะจากสถาบัน )ทุกชั้น รวม 30บาท
6.หมู่คณะทั่วไป (จากหน่วยงาน องค์กร )ทุกชั้น รวม 40บาท
70ผู้มีอายุ 60-70ปี ทุกชั้น รวม 40บาท
8.ผู้มีอายุ 71ปีขึ้นไป ฟรี !
9เด็กเล็กความสูงไม่เกิน๙๐ซม.และมากับผู้ปกครอง ฟรี !(เฉพาะเด็ก)
10.คนพิการ ฟรี !(ผู้ติดตามราคาตามเกณท์กำหนด)
11.พระภิกษุ/สามเณร(ติดต่อล่วงหน้า/กำหนดเวลา) ฟรี !
12.บัตรสมาชิกรายปีเฉพาะตัว(ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ขึ้นชมได้ทุกชั้น) 495บาท(เฉพาะผู้มีทะเบียนบ้านและข้าราชการปฏิบัติราชการ ในจังหวัดร้อยเอ็ด)
13.การฉายภาพหรือยิงภาพ ตรา สัญลักษณ์ ข้อความ โลโก้ ให้ปรากฏบนผนังอาคารหอโหวดร้อยเอ็ด นาทีละ 1,000บาท (ขั้นต่ำ10,000บาท)

ขอบคุณข้อมูลจาก นายเรืองรัตน์ รัตนโภคาสถิต รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ภาพ:เพจ หอโหวดชมเมือง ร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น