โคราชพร้อมเป็นเมืองไมซ์ (MICE) ลำดับที่ 6 ของประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 19 ก.ค. 63 คณะผู้ตรวจประเมิน “ไมซ์ซิตี้” ลงพื้นที่โคราชดูความพร้อม เพื่อเสนอ ครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB ได้ประเมินว่าโคราชมีคอนเวนชั่นฮอลล์ระดับนานาชาติมากกว่า 8 แห่ง

1. MCC HALL เดอะมอลล์โคราช 6,000 sq.m. 2. Terminal Hall เทอร์มินอล 21 โคราช 5,000 sq.m. 3. Central Plaza Korat Hall เซ็นทรัลโคราช 12,000 sq.m. 4. โคราช ชาติชาย ฮอลล์ 10,000 sq.m. 5. โคราช ลิปตพัลลภ ฮอลล์ 7,000 sq.m. 6. หอประชุมนานาชาติม.ราชภัฏนครราชสีมา 7. หอประชุมนานาชาติ มทร.อีสาน 8. หอประชุมเมืองนครราชสีมา สนาม 80 พรรษาฯ

สามารถรองรับได้ทั้งการประชุมสัมมนาและมหกรรมกีฬาในระดับนานาชาติ พร้อมกันนี้ TCEB ยังได้เสนอชื่อจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองไมซ์ในวาระเดียวกันนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น