รับฟังความเห็นรอบแรก “รถไฟความเร็วสูง” จ.อุดรฯหั่นที่ดินเช่าบางส่วนและขอทางยกระดับ 3 จุด

รับฟังความเห็นรอบแรก “รถไฟความเร็วสูง” จ.อุดรฯระบุต้องหั่นที่ดินเช่าบางส่วนและขอทางยกระดับ 3 จุด กุมภวาปี ห้วยเกิ้ง และนครอุดรธานี

รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นเพื่อออกแบบและสำรวจรายละเอียดงานโยธาที่จังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วง กทม.-หนองคาย ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย ที่ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ฮอลล์ ทน.อุดรธานี เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 ที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมรับฟังคำชี้แจงจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย และ 8 บริษัทที่ปรึกษา

ผู้ว่าฯอุดรธานี เปิดเผยว่า รถไฟความเร็วสูง กทม.-หนองคาย เป็นโครงการขนาดใหญ่ กำลังก่อสร้างในระยะแรก กทม.-นครราชสีมา ขณะระยะที่ 2 จะต้องมารับฟังความคิดเห็นประชาชนให้รอบด้าน เพราะจะส่งกระทบสิ่งแวดล้อม-สังคม ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรก และจะมีการประชุมกลุ่มย่อยอีก ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตาม การศึกษาครั้งนี้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมชี้แจงโครงการว่า ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ระยะทางราว 356 กม. มีสถานีรถไฟ 5 สถานี ได้แก่ บัวใหญ่ , บ้านไผ่ , ขอนแก่น , อุดรธานี , หนองคาย และมีสถานีขนถ่ายสินค้า 1 แห่ง สถานีรถไฟนาทา จ.หนองคาย มีศูนย์ซ่อมบำรุง 4 แห่ง ที่อุดรธานี อยู่ที่สถานีโนนสะอาด จ.อุดรธานี ขนาดราง 1.435 เมตร

รถไฟมีความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. ขบวนรถยาว 200 ม. จุดคนได้ 600 คน ระยะทางรวม 356 กม. มีจุดตัดทางรถไฟ 241 แห่ง จะก่อสร้างในรูปแบบ สะพานรถไฟ , สะพานรถยนต์ , สะพานกลับรถรูปตัวยู , ทางลอดทางรถไฟ และทางบริการ ขณะโครงการสร้างรถไฟเป็นแบบระดับดิน และยกระดับ โดยช่วงผ่านอุดรธานี จะยกระดับที่ สถานีกุมภวาปี , สถานีห้วยเกิ้ง และนครอุดรธานี ใช้เวลาการเดินทางจากกรุงเทพฯ-หนองคาย 3 ชม. 15 นาที

นอกจากนั้นรถไฟทางคู่(เดิม) จะอยู่ด้านซ้ายของขาขึ้น ส่วนรถไฟความเร็วสูง จะอยู่ด้านขวาของขาขึ้น ทั้งในส่วนของรางรถไฟ และสถานที ซึ่งสถานีอุดรธานียังอยู่บริเวณสถานีเดิม เป็นอาคารสถานี 3 ชั้น (หันหน้าไปหนองบัววังมัจฉา) , ลานจอดรถ พื้นที่พักคอย และพื้นที่ธุรกิจ ตัวชานชราจะอยู่ชั้น 3 มีทางเชื่อมกับอาคารรถไฟทางคู่ ทั้งนี้ขอบเขตการใช้พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ของการรถไฟทั้งหมด โดยพื้นที่เช่าบางส่วนจำเป็นต้องขอคืน เช่น ไพร์ม สแควร์(บางส่วน) และศาลเจ้าปู่ย่า (ประตู)

สำหรับการออกแบบอาคารสถานีอุดรธานี อัตลักษณ์ท้องถิ่นสถาปัตยกรรมภายนอก ประกอบด้วย ฝาผนังเรือนบ้านอีสาน , ราวระเบียงพื้นบ้านอีสาน , ลวดลายหน้าบัน , เรือนไทยเสากลมพื้นถิ่น และลายผ้าทออีสาน ส่วนอัตลักษณ์ท้องถิ่นสถาปัตยกรรมภายใน ประกอบด้วย ลวดลายดินเผาบ้านเชียง , ลายผ้าทออีสาน , ผสมผสานแนวคิดหลัก คือ องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

ข้อมูลที่ระบุเป็นข้อมูลเบื้องต้น อาจะมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากมีการรับฟังความคิดเห็น ในกระบวนการการมีส่วนร่วม สามารถติดตามความคืบหน้า และรายละเอียดของโครงการฯ ได้ที่ www.hsrkorat-nongkhai.com หรือทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/hsrkorattonongkhai/ “โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย”

แสดงความคิดเห็น