โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง


จากการมีกระแสข่าวที่มีทหารชาวอิยิปต์และเด็ก9ปี ที่ติดเชื้อCOVID-19ที่ระยองนั้น แพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ เปิดเผยว่า เครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลชุมแพขอเป็นกำลังใจให้ชาวระยองก้าวข้ามภาวะวิกฤตเช่นนี้

ขณะเดียวกันทางโรงพยาบาลชุมแพต้องขอบคุณประชาชนในประเทศและชาวชุมแพที่ช่วยกันบริจาคเงินซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับCOVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงหอผู้ป่วยความดันลบ จาก3ห้องแยกเป็น11ห้องแยก และหอผู้ป่วยความดันลบอีก12เตียง ห้องผ่าตัดความดันลบ ห้องคลอดความดันลบ ห้องความดันลบในหอผู้ป่วยวิกฤต 3 ห้อง ห้องปฎิบัติการทางอณูชีวโมเลกุลที่ได้มาตราฐานทัดเทียมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น อุปกรณ์ป้องกันตัวต่างๆ

ตลอดจนการคัดกรองที่ทำกันอย่างต่อเนื่องทั้งที่โรงพยาบาล สถานีขนส่งผู้โดยสาร การติดตามคนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง เพื่อติดตามและวินิจฉัยและควบคุมได้ทันท่วงที เครือข่ายสุขภาพอำเภอชุมแพ ขอเน้นย้ำว่า เรายังจำเป็นต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัวและงดการรวมกลุ่ม ยังคงเป็นสิ่งที่เรายังต้องทำต่อเนื่องจนกว่าคนไทยส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีน จากการปรับตัวเป็นวิถีแบบNew normal ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในปีนี้ลดน้อยลงจากปีที่แล้ว แสดงว่ามาตราการเหล้านี้ยังคงมีความจำเป็นต่อเนื่องไปตลอด ขอความร่วมมือคนชุมแพอย่าการ์ดตก โรงพยาบาลชุมแพ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอชุมแพพร้อมที่จะดูแลสุขภาพทุกท่านตลอดไป

ที่มา:สำนักข่าวประชาสัมพันธ์ 

แสดงความคิดเห็น