สั่งเร่งขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน 1 ตำบล 1 บ่อในทุก จังหวัดให้ทันฝนนี้ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

“ประวิตร”สั่งเร่งขุดเจาะบ่อเติมน้ำใต้ดิน 1 ตำบล 1 บ่อในทุกจังหวัด ให้ทันฤดูฝนนี้ เพื่อเก็บเป็นน้ำต้นทุน

21 ก.ค.63 : พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการ มหาดไทยประสานกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดเร่งพิจารณาพื้นที่น้ำหลากจัดขุดเจาะทำบ่อเติมน้ำใต้ดิน จำนวนอย่างน้อย 1 บ่อในทุกตำบล สำหรับช่วยดักน้ำดึงลงใต้ดินเก็บกักน้ำต้นทุนเป็นธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและหมุนเวียนกระจายน้ำใต้ดินกลับมาใช้ในฤดูแล้งให้ทันรับฤดูฝนนี้

พร้อมกับย้ำ ขอให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นในทุกตำบล ดึงประชาคมในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่กักเก็บน้ำและร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่ร่วมกัน ให้ครอบคลุมความต้องการใช้น้ำของแต่ละชุมชน พร้อมกันนี้ ขอให้ ทส. ร่วมให้คำแนะนำข้อมูลทางวิชาการและเร่งทำบ่อเติมน้ำใต้ดินต้นแบบ จำนวน 500 บ่อ ให้แล้วเสร็จในปีนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำบนดินและใต้ดินอย่างสมดุลร่วมกันระยะยาว

………

PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น