50 ผู้นำร่วมสร้างเป้าหมายขอนแก่น ปั้นเมืองในฝันสำหรับคนทุกกลุ่ม

50 ผู้นำ ภาครัฐ วิชาการ เอกชน ประชาชน และ NGOs ร่วมสร้างเป้าหมายขอนแก่น ครั้งที่ 2 หนุนเสริม ติดตาม ให้กำลังใจ ปั้นเมืองในฝันสำหรับคนทุกกลุ่ม

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 23 ก.ค. 63 ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ วิชาการ เอกชน เอ็นจีโอ และภาคประชาชน ร่วมกันจัดเวที “50 ผู้นำสร้างเป้าหมายร่วมจังหวัดขอนแก่น (ขอนแก่นสมาร์ทโพรวินซ์) ครั้งที่ 2” โดยมีอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เป็นวิทยากรกระบวนการหลัก และมี นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า นายนาวิน โสภาภูมิ นักวิชาการอิสระ และ น.ส.กรรจริยา สุขรุ่ง เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

เพื่อทำกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการแบ่งกลุ่มต่างๆที่ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น นำเสนอ (ทำได้แค่ไหนไม่ว่ากัน) และค้นหาจุดแข็ง อุปสรรคของแต่ละกลุ่ม เพื่อเดินหน้าต่อ ในบริบทหลังโควิด-19 และการเลือกตั้งท้องถิ่นปลายปี 63 พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่มใหญ่ ในภาคเช้า

สำหรับภาคบ่ายจะเป็นกิจกรรมจัดทำงานกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับการทำงานให้เป็นจริง ก่อนจะนำเสนอแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ และใคร่ครวญร่วมกันในกลุ่มใหญ่ เพื่อทำ Strategic Intention ให้เป็นจริง โดยมี Core Team of the Teams ติดตาม ช่วยสนับสนุน

หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/khonkaenforthefuture/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB5YocXVLn0AwT1ZZlRjgoqNb_30Q3SWZYXmjae3ULw6eitS14TScoOkfpmq6pFnMnvZOPk_WS8_WQZ หรือ โทรศัพท์ 043-236275

 

 

แสดงความคิดเห็น