อุดรฯ ยกระดับ‘ผ้าทอมือชุมชน’สู่ถนนแฟชั่นระดับโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เตรียมจัดงานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 ‘Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2020’ ชมการเดินแบบแฟชั่นผ้าทอจากดารานางแบบชื่อดังจากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนระดับพรีเมียม วันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. 63 ณ ลานนาข่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (FTCDC) ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 Fashion & Innovation in Fabric and Textiles 2020 มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงข่าว


ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ หรือ FTCDC (Fabric and Textiles Creative Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่พึงของชุมชนและท้องถิ่น ประกอบกับจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีวิถีวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวและโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง ได้แก่ ผ้าขิด ผ้ามัดหมี่ ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน ในการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง จึงได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้น เพื่อบูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้ามาประยุกต์กับองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ลงไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน


ผศ.ดร.ธีรยุทธ์ เพ็งชัย ประธานศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มรภ.อุดรธานี (FTCDC) กล่าว่าในปีนี้ FTCDC ได้ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาเพื่อยกระดับผ้าทอชุมชนสู่สากลหลายโครงการ อาทิ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ผ้าทอชุมชนวังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การพัฒนากระบวนการเส้นใยฝ้ายผ้าทอชุมชน จ.บึงกาฬ การส่งเสริมปลูกฝ้ายสี เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติ การพัฒนานวัตกรรมมาตรฐานสีย้อมธรรมชาติจากบัวแดง การพัฒนาการผลิตครามพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานนำมาสู่การจัดงาน “FiFT” Fashion and Innovation in Fabric and Textiles 2020 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ ทางเครือข่าย


มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการ “นวัตกรรม ภูมิปัญญาผ้าทอชุมชนสู่ถนนแฟชั่นอินเตอร์” การจำหน่ายสินค้าผ้าทอชุมชนระดับพรีเมียม การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านตลอดงาน และกิจกรรมไฮไลท์ของงานที่พลาดไม่ได้ การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอชุมชน 32 ชุดและเดินแบบ finale โดยดาราชื่อดัง แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ และบูล พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ รวมทั้งเหล่านางแบบเซเลบริตี้ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแนวคิดการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองสู่สนค้าแฟชั่นในระดับโลก จากดีไซเนอร์ฟ้าไทยชื่อดัง คุณอู๋ วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้เคยมองข้าม “กี่” ที่เคยอยู่ใต้ถุนบ้าน แต่นำกลับมาสร้างสรรค์ผลงานแฟชั่นมุมมองใหม่ในระดับโลก


งานแฟชั่นนวัตกรรมผ้าทอและสิ่งทอชุมชน ครั้งที่ 2 Fashion and Innovation in Fabric and Textiles 2020 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ ลานนาข่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

แสดงความคิดเห็น