ขอนแก่นต้นแบบ!!เตรียมประยุกต์COVID-19แก้ปัญหาอุบัติเหตุ

#ใช้วิกฤติเป็นโอกาส ขอนแก่นเตรียมใช้โมเดลการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประยุกต์ใช้กับการลดอุบัติเหตุทางถนน 

๒๔ กค. ๖๓ นพ.ทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการลดอุบติเหตุทางถนนที่จังหวัดขอนแก่นโดย นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และรับฟังการบรรยายสรุปจาก ๕ เสาหลัก

๑. การนำเสนอผลการดำเนินงานโดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.

๒. มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย

๓. โครงการลดอุบัติเหตุบนนถนนมิตรภาพ ๑๔ กม. และโครงการตรวจจับการฝ่าไฟแดงและการสวมหมวกนิรภัย

๔. ระบบการบริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

๕. และด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้

จากนั้นจึงได้แวะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ชีพฉุกเฉิน และเยี่ยมชมรถ Ambulance Safety ที่บริเวณหน้าตึกอุบัติเหตุ รพ.ขอนแก่นและเยี่ยมชมดูงานศูนย์สื่อสารและสั่งการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น หรือสายด่วน ๑๖๖๙ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำงานเป็นกะ ตลอด ๒๔ ชม. เพื่อบริหารจัดการให้สามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ภายใน ๘ – ๑๒ นาที และยังมีระบบการควบคุมรถพยาบาลไม่ให้วิ่งเร็วเกิน ๘๐ กม.ต่อ ชม อีกด้วย

คนไทยต้องเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุปีละไม่ต่ำกว่า ๒ หมี่นคน ใช้งบประมาณปีละไม่ต่ำกว่า ห้าแสนล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น มีประชากรประมาณ ๑.๘ แสนคน เฉลี่ยการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ๔๐๐ คนต่อปี เฉลี่ยอายุ ๒๑ – ๓๐ ปี ซึ่งเป็นวัยทำงาน สาเหตุของการเสียชีวิตมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่สวมหมวกกันน็อค

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หากใช้โมเดลการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดมาใช้กับการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดการสูญเสีย ทั้งชีวิต เวลา บุคลากร และงบประมาณ ก็จะส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งทางคณะฯ วุฒิสภา จะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากจังหวัดขอนแก่น ไปนำเสนอในการประชุมเวทีใหญ่ต่อไป

แสดงความคิดเห็น