มข.เปิดตลาดแก้จน หนุนเกษตรกรเดินตามรอย ศก. พอเพียง

วันที่ 25 ก.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์และอำนาจเจริญ ในการดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่าย ซึ่งเดิมจัดขึ้น ณ บริเวณลาน ชั้น 1 ด้านหน้าบริเวณกราบสักการะหลวงพ่อคูณฯ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

แต่เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ทางโรงพยาบาลฯต้องใช้พื้นที่ในคัดกรองผู้ป่วย ไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือช่องทางการจำหน่ายสำหรับเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ สถาบันฯ จึงมีการย้ายสถานที่จำหน่ายผักและสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นบริเวณลานชั้น 1 ข้างอาคารแก่นมอดินแดง สโมสรบุคลากรและข้าราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางการกษตรจากเกษตรกรโดยตรง ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น