อาจารย์ มทร.อีสาน คว้า 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ในงานประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ 2020 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE)


.ผศ.ดร.รัฐพล สมนา และ ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้ร่วมวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในงาน 2020 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE) ซึ่งเป็นการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมประกวดในทุกระดับทั้งนักศึกษา สถานประกอบการ รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีความรู้ความสามารถและต้องการจะแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ของโลกของเรา โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น และมีการประกวดและตัดสินแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้อาจารย์ มทร.อีสาน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 3 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้ง 3 ผลงาน ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง : เรื่อง PAG Pavement
1. ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
2. ผศ.ดร.รัฐพล สมนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
3. อาจารย์ประชุม คำพุฒ อาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี

รางวัลเหรียญเงิน : เรื่อง FC decoration (Fly ash and calcite block)

1. ผศ.ดร.รัฐพล สมนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
2. ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
3. อาจารย์ประชุม คำพุฒ อาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี

รางวัลเหรียญทอง: The new innovation of floor tiles and wall from waste broken glass
1. อาจารย์ประชุม คำพุฒ อาจารย์จาก มทร.ธัญบุรี
2. ผศ.ดร.เกียรติสุดา สมนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน
3. ผศ.ดร.รัฐพล สมนา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

แสดงความคิดเห็น