เจโทรหนุนบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ย้ายฐานจากจีนพุ่งเป้าเวียดนาม/ไทย/พม่า

เจโทรหนุน 30 บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ย้ายฐานการผลิตจากจีนพุ่งเป้าอาเซียน เผยสนใจ “เวียดนาม” มากสุด 15 บริษัท ส่วนที่เหลืออยู่หว่างตัดสินใจมา “ไทย” หรือ “พม่า” ขณะอีก 57 โครงการจะย้ายฐานกลับญี่ปุ่น

รายงานข่าวแจ้งว่า องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Jetro/เจโทร) https://www.jetro.go.jp/en/ ระบุว่า บริษัทญี่ปุ่น 15 จาก 87 ราย ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ในการย้ายโรงงานไปที่เวียดนาม

โดย Jetro เผยว่า การย้ายโรงงานดังกล่าวเพื่อปรับปรุงช่องว่างในห่วงโซ่อุปทานของญี่ปุ่น ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ โครงการย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชียเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียย

.

โดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะจ่ายเงินทั้งสิ้น 70,000 ล้านเยน (653 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 20,243 ล้านบาท คำนวณที่ 31 บาทต่อดอลลาร์) ให้กับ 87 บริษัท เพื่อย้ายฐานการผลิต โดยบริษัท 30 รายจะได้รับเงินสำหรับการลงทุนในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่ เวียดนาม พม่า ไทยและอื่น ๆ ส่วน อีก 57 โครงการจะย้ายการผลิต.กลับไปที่ญี่ปุ่น

สำหรับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม เปิดเผยว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเวียดนามมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเข้ามา ซึ่งนักลงทุนหลายรายอาจย้ายฐานออกจากประเทศจีน เนื่องจากค่าแรงที่สูงขึ้นและสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่รุนแรงมากขึ้นนอกเหนือจากอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่าจีน เวียดนามยังมีข้อได้เปรียบอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดบริษัทระดับโลก เช่น ประชากรวัยหนุ่มสาว สภาพแวดล้อม นโยบายที่สนับสนุนและ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
.
ซึ่งนักลงทุนต้องการความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดการพึ่งพากับตลาดบางแห่งการที่บริษัทญี่ปุ่นหลายรายมีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเวียดนาม จะช่วยให้เวียดนามสามารถปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานใน อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับสองในเวียดนาม (รองจากเกาหลีใต้) โดยมี 4,548 โครงการ ด้วยมูลค่าเงินทุนจดทะเบียน 60,098 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น ร้อยละ 16.0 ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด
แสดงความคิดเห็น