มทร.อีสาน ขึ้นแท่นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยคุณภาพทางวิชาการ จาก 9 มทร. ทั่วประเทศ

มทร.อีสาน เติบโตก้าวกระโดดขึ้นแท่นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยคุณภาพทางวิชาการ จาก 9 มทร. ทั่วประเทศ

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการให้ความสำคัญในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ระบบออนไลน์มาโดยตลอด ซึ่งผมในฐานะอธิการบดีก็ได้รับทราบและได้นำนโยบายนั้นมาผลักดันให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความสำคัญและปฏิบัติกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info โดยได้จัดอันดับเว็บไซต์เพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสารหรืออื่น ๆ วัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” ประจำปี 2563

ผลการจัดอันดับปรากฎว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ทั้ง 9 แห่ง อันดับที่ 25 ของประเทศ และอยู่ในอันดับที่ 2939 ของโลก ซึ่งผลการจัดอันดับในครั้งนี้นับเป็นการก้าวกระโดดสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับในปี 2561 และ 2562 ที่ มทร.อีสานนั้น อยู่ในอันดับ 2-3 จาก 9 มทร. ทั่วประเทศ

ตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานของเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพเชิงวิชาการที่ดีที่สุดของประเทศ ต้องขอบคุณทุกฝ่าย ตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย สภาคณาจารย์ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันผลักดันและพัฒนาให้มีผลงานคุณภาพเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเป็นที่ประจักษ์ โดยต่อจากนี้เป้าหมายที่สำคัญยิ่งกว่าการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับ 1 คือการรักษามาตรฐานด้านวิชาการ วิจัย การบริการวิชาการ การเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสนับสนุนด้านเกษตรอินทรีย์ การวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ รวมถึงระบบราง การบิน อากาศยาน ซึ่งเป็นระบบขนส่งสำคัญที่สอดรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น