ร้าน‘ส.สุนทร’โคราช ทำก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงบุคลากรทางการแพทย์

 ร้าน ส.สุนทร  จัดโรงทานก๋วยเตี๋ยวเป็ด – ไก่  เลี้ยงแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  จำนวน 4,000 ชุด  ทำความดีด้วยใจ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.10

 นายสุนทร  แพงไพรี  เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด – ก๋วยเตี๋ยวไก่  ส.สุนทร ถ.ช้างเผือก  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  จัดทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดและก๋วยเตี๋ยวไก่  จำนวน 4,000 ชุด  เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเย็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์  ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  โดยทางร้านจะจัดกิจกรรมเรื่อยๆ ตามวาระโอกาสเพื่อทำความดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  รวมทั้งเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
  สำหรับการแจกจ่ายอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ในครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 ช่วง  คือ  ช่วงเที่ยง2,000 ชุด  และช่วงเย็น 2,000 ชุด  รวมเป็น 4,000 ชุด โดยจะให้หน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์โทรศัพท์แจ้งจำนวนที่ต้องการรับ  กำหนดเวลามารับกับทางร้าน  แล้วพอถึงเวลาก็มาเซ็นรับของจากทางร้าน  ทั้งนี้  การจัดโรงทานก๋วยเตี๋ยวเป็ด – ไก่  เลี้ยงแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ในครั้งนี้  ใช้เป็ดจำนวน100ตัว  และใช้ไก่จำนวน 200 ตัว  เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำ
ทั้งนี้  ก่อนหน้านี้ทางร้าน ส.สุนทร  เคยจัดกิจกรรมแจกอาหารต่อเนื่อง 100 วัน  ให้กับประชาชนเพื่อรับประทานฟรี  เนื่องในโอกาสของการเสด็จสวรรคต  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  และกิจกรรมเลี้ยงอาหารแพทย์  พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ติดต่อกันอีก 30กว่า วัน  ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แพร่ระบาด  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์  ที่ต้องเป็นทัพหน้าดูแลผู้ป่วย
แสดงความคิดเห็น