นายกฯทน.ขอนแก่นมั่นใจการ์ดไม่ตก พร้อมเปิดการเรียนการสอนปกติ ไม่ต้องสลับวัน 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เห็นชอบประกาศให้มีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกตินั้น สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 โรงเรียน มีความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันจาก โรงเรียนสังกัดเทศบาล 11 แห่ง มีโรงเรียนเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมาก โดยมีการเรียนแบบออนไซส์ ออนไลน์ ออน์แอร์ แต่เมื่อให้มีการเปิดการเรียนการสอนได้ปกติ..ทั้ง 3 โรงเรียน ที่มีการสลับวันเรียน ก็สามารถกลับมาเรียนตามปกติ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น ก็ยังคำนึงถึงมาตรการควบคุมการป้องกันของทางสาธารณสุขเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรอง การรักษาระยะห่าง กิจกรรมต่าง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการรวมกลุ่ม การรับประทานอาหารเหล่านี้ เราก็ยังรักษาไว้อย่างเข้มงวดเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะมีการดำเนินการต่อไป คือ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพราะว่าคณะครูได้มีการพัฒนารูปแบบหลักสูตรสาระวิชาในรูปแบบออนไลน์ และนักเรียนก็มีความพร้อมกับระบบนี้ด้วย

ถึงแม้ว่าจะกลับมาเรียนตามปกติก็ตามที เราก็อยากให้ครูจัดสรรเวลาให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนแบบนี้ด้วย เพื่อเป็นการรองรับวิถีใหม่ที่เป็นปกติสำหรับเด็กรุ่นใหม่ในวันข้างหน้า เมื่อปรับตัวมาแล้ว ชีวิตภายใต้การเรียนการสอน การปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ จะกลายเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ จะทำให้เด็กคุ้นชินตั้งแต่ต้น เพราะการเรียนออนไลน์ ทำให้เด็กฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกสร้างตัวเอง ฝึกการสร้างความรับผิดชอบตัวเอง วันข้างหน้า จบมา ไปทำงาน แบบเคยสร้างความคุ้นชิน จะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถรองรับระบบนี้ได้

ดังนั้น เราจะไม่ตัดทิ้งในเรื่องใด รวมถึงมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นด้วย ทางเทศบาลนครขอนแก่น ยังต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มข้น เข้มงวด โดยเฉพาะกรณี 3 +1 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ ไทยชนะ ทำให้คุ้นชิน และดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไป

#เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น