ลาวแจ้งปิดด่านต่อจนถึง31 ส.ค.หลังพบผู้ติดเชื้อ 1 รายในศูนย์กักตัว

สปป.ลาวแจ้งปิดด่านต่อ!! 1-31 ส.ค. ผ่านได้เฉพาะผู้ได้รับยกเว้นจากคณะเฉพาะกิจ พร้อมระงับเพิ่มเติมเที่ยวบินเช่าเหมาลำหลังพบผู้ติดเชื้อ 1 รายในศูนย์กักตัว คนลาว ยังกลับประเทศได้เหมือนเดิมผ่านด่านสากล
.

.ประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เรื่องการสืบต่อมาตรการผ่อนผัน, ป้องกัน, ควบคุม และสกัดกั้นการระบาดของไวรัส COVID-19 ในเดือนสิงหาคม ใจความว่า ทางการลาว ให้ขยายเวลาการใช้มาตรการเดือนกรกฎา 2020 ต่อไปอีก 1 เดือนในวันที่ 1-31 สิงหาคมโดยมีมาตรการสำคัญ และมาตรการเพิ่มเติมดังนี้
.
จากสถานการณ์ในประเทศลาวที่ดีขึ้นไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ จึงยังคงมีการคุ้มครองควบคุมการเข้าออกประเทศลาว อย่างรัดกุมต่อไปไม่ประมาท ให้คณะเฉพาะกิจ หน่วยงานปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังดูแล และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลาว เข้าใจถึงความอันตรายของ COVID-19 และป้องกันข่าวลือข่าวลวงให้เข้าใจผิด
.
ให้คงมาตรการผ่อนผันภายในประเทศตามประกาศ “ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 597/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020ແລະສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ697/ສຫນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020”
.
ให้สืบต่อมาตรการควบคุมที่เข้มงวดต่อไปดังนี้
– ปิดสถานบันเทิง, ร้านคาราโอเกะ และร้านเกมต่อไป
– ปิดด่านห้ามบุคคลทั่วไป เข้า-ออกด่านท้องถิ่น และด่านประเพณี ยกเว้นด่านที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้มีการขนส่งสินค้า
.
– ปิดด่านสากล ห้ามบุคคลทั่วไปผ่านเข้า-ออก ยกเว้น พลเมืองลาว และชาวต่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ิออก สปป. ลาว ที่ได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจ และยกเว้นสำหรับการขนส่งสินค้าให้เข้าออกได้ตามปกติ
.
– ระงับการออกวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มาจาก หรือเดินทางผ่านประเทศที่ยังมีการระบาดของ COVID-19 ยกเว้นนักการทูต, เจ้าหน้าที่องค์กรสากล และผู้ที่ได้รับการยกเว้นจากคณะเฉพาะกิจซึ่งมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันเป็นพิเศษตามคำแนะนำ
.
จากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลาวฉบับล่าสุดยังย้ำเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองคนเข้า-ออก สปป.ลาว ในระยะตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหา 2020 มอบอำนาจให้คณะเฉพาะกิจ จัดทำคำแนะนำเพิ่ม
.
อีกคำสั่ง เพิ่มเติมการระงับเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว เพื่อให้คณะเฉพาะกิจและสายการบินในประเทศลาว ปรับแผนมาตรการป้องกันให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อเสนอรัฐบาลให้พิจารณาอนุมัติต่อไป
.
ทั้งนี้ในข่าวยังแจ้งว่า หากในอนาคตมีการพบผู้ติดเชื้อในแขวงใด อาจมีการล็อคดาวน์หรือออกมาตรการพิเศษเฉพาะแขวงนั้นโดยคณะเฉพาะกิจประจำแขวง เพื่อดูแลป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อย่างดีที่สุด


.
ข้อมูลจากข่าว all in laos

แสดงความคิดเห็น