มหาสารคาม ถูกสั่งปิดผับดัง หลังเมินมาตรการป้องกันโควิด-19

นายสมพร ควรคำคง ปลัดอาวุโส อำเภอกันทรวิชัย พร้อมด้วย นายเสรี แจ่มศรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย นำหนังสือสั่งปิดร้านเซ้งพาณิชย์ เป็นการชั่วคราว (3 วัน) ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2202/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้สถานประกอบการ ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด

สืบเนื่องจากที่ปรากฏภาพทางสื่อออนไลน์ กรณีมีการแชร์ภาพการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินโบกี้ไลอ้อน “นางสาวพิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ” ที่สถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จากภาพถ่ายพบว่าลูกค้าที่เข้าใช้บริการมีความหนาแน่น แออัด ยืนเบียนเสียดกัน ไม่มีการเว้นระยะห่าง และไม่สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เพื่อร่วมถ่ายภาพกับศิลปินเมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตเสร็จ

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าของสถานประกอบการให้การยอมรับในความบกพร่อง และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถจัดระเบียบลูกค้าภายในร้าน โดยทางร้านพร้อมจะปรับปรุงแก้ไข และปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการ ทั้งนี้ สถานที่ ที่จังหวัดมหาสารคามมีคำสั่งปิดชั่วคราวเป็นคนละสถานที่กับกรณีที่ศิลปินนกร้องฉีกฉากกั้นพลาสติกซึ่งเกิดขึ้นในสถานที่อื่น

อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จังหวัดมหาสารคามยังคงมาตรการเข้ม ล่าสุดได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 14 / 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลัก ประกอบด้วย (1) ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึง ห้องสุขา และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน (2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากาก อนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา(3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ (4) ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร(5) ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด โดยการแสดง นาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต หมอลำ รถแห่/ขบวนแห่ ให้งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาส ให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น และอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้(6) ให้เจ้าของสถานที่ หรือผู้เช่าสถานที่ หรือผู้ประกอบกิจการ หรือผู้จัดกิจกรรม ลงทะเบียนและยืนยันการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และ(7) ให้มีการควบคุมทางเข้าและออก จัดระบบคิวตามรอบงาน และลงทะเบียนก่อนเข้า และออกจากสถานที่ รวมถึงบริเวณพื้นที่จัดงาน และพิจารณาใช้ระบบเทคโนโลยีรองรับสำหรับการ จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้าแบบออนไลน์ และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด

#PR.Sarakham ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

แสดงความคิดเห็น