โฟกัสอารีน่าจับมือมรภ.สวนสุนันทาพัฒนาหลักสูตร E-sport เก็บหน่วยกิตยื่นจบป.ตรี

โฟกัสอารีน่าจับมือมรภ.สวนสุนันทาพัฒนาหลักสูตร E-sport เก็บหน่วยกิตสะสมยื่นจบปริญญาตรี  เชื่อธุรกิจ E-sport สร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้มหาศาล พร้อมเปิดโปรเจ็กเชื่อม ม.หอการค้าไทย และ อาลีบาบา ทำหลักสูตรสร้างขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค

วันที่ 3 ส.ค. 63 ณ โฟกัส อารีน่า จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการศึกษาระหว่าง โฟกัส อารีน่า และ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งมี ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมกับแขกที่ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักสูตรเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต (e-sport) และจัดตั้งโรงเรียนกีฬาอีสปอร์ต รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของ บริษัท โฟกัสอารีน่า สู่สังคม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด กล่าว่า โฟกัสอรีน่าเปิดให้บริการมาแล้วร่วม 1 ปี และได้เก็บรวบรวมความคิดเห็นแล้วพบว่า ไมน์เซ็ตของประชาชนเกี่ยวกับอีสปอร์ตมีน้อย จึงได้ค้นหาความร่วมมือกับหลายๆภาคส่วน โดยการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาหลักสูตรอีสปอร์ตบรรจุในการเรียนการสอน เพื่อ

นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัท โฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

นอกจากนี้ยังได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยใช้หลักสูตรมัลติดิจิทัล และ หลักสูตรเกี่ยวกับ IOT สามารถมาฝึกประสบการและเก็บหน่วยกิจได้ที่โฟกัสอรีน่า ซึ่งจะช่วยร่นระยะเวลาเรียนลงจาก 4  ปี เหลือเพียง 2-3 ปี เท่านั้น

“ผมตกใจเมื่อได้ทราบข่าวว่าเด็กอายุ 5 ขวบ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5 หมื่นบาท พอไปสืบค้นจึงทราบได้ว่ารายได้มาจากการเป็นสตีมเมอร์เกมส์ เช่นเดียวกันกับการพัฒนาข้อตกร่วมกับมหาวิทยาลัย นักศึกษาก็สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้”

นายอภิชา กล่าวอีกว่า โฟกัสอารีน่าได้รับความร่วมมือและการสนับเป็นอย่างดีจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในการสร้างให้จังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

ด้านนายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลคือต้องการส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ในธุรกิจอีสปอร์ต ซึ่งมีรายได้หลักล้านบาทถึงหลายล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

การสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองได้รับรู้ว่าการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตหรือทักษะอื่นๆ ทั้งเขียนเกมส์ นักพากษ์ การสตีมมิ่งเกมส์ ฯลฯ นั้นจะได้รับใบประกาศรับรองจากสถานบันวิชาการและเก็บหน่วยกิตเพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี

ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มุมมองที่มีต่อการเล่นเกมส์ในด้านลบ ได้ปรับเปลี่ยนไปแล้ว โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้บรรจุให้มีแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอย่างเป็นทางการแล้ว และคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ในเมืองไทยและในระดับนานาชาติได้

ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น

“ผมไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องกีฬาอีสปอร์ตที่ประเทศจีนพบว่า รัฐบาลมีการส่งเสริมให้กีฬาอีสปอร์ตบรรจุในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. เพื่อเตรียมการรองรับธุรกิจอีสปอร์ตที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระดับนานาชาติ ซึ่งการจัดทำความร่วมมือระหว่างโฟกัสอารีน่ากับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานับเป็นก้าวย่างที่สำคัญการพัฒนาประเทศไทยต่อไป”

ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวว่า ด้วยแรงผลักดันของ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ที่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎอันดับ 1 จำนวน 12 สมัยซ้อนนั้นจึงให้มหาวิทยาลัยมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาสังคม ในเรื่องการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนเศรษฐกิจในอนาคต จากข้อมูลธุรกิจอีปอร์ตทั่วโลก ปริเมินได้ว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้ เพราะมีเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างมหาศาล

ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

ฉะนั้นการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการสร้างอาชีพในธุรกิจอีสปอร์ตจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ประเทศไทยไม่ตกขบวนในธุรกิจนี้ โดยสิ่งที่ดำเนินการคือ ให้ผู้ที่สนใจเก็บคะแนน หน่วยกิต เป็นธนาคารไว้ เพื่อยื่นประกอบการขอวุฒิทางการศึกษาได้ ซึ่งสามารถนับเป็นหน่วยกิตหนึ่งในการเรืยนการสอนและทางมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการให้พัฒนาคุณภาพหลักสูตรควบคู่ไปกับความต้องการหรือความคาดหวังในรายวิชา กล่าวคือเราพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานเพียงพอที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกใบประกาศให้

“ผมขอย้ำว่าผู้ปกครองต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเกมส์ จากการเล่นเกมส์เป็นธุรกิจเกมส์เพื่อสร้างรายได้เ และความร่วมมือในวันนี้เราจะร่วมการพัฒนากับโฟกัสอารีน่า ตั้งแต่วิสาหกิจชุมชนและการสร้างสตาร์ทอัพ”

 

แสดงความคิดเห็น