เลื่อนไต่สวน “เอกราช ช่างเหลา” ยักยอกสหกรณ์ 16 ต.ค.63

ศาลจังหวัดขอนแก่น เลื่อนการไต่สวน “เอกราช ช่างเหลา” ส.ส.พลังประชารัฐ ฐานยักยอกทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 431 ล้านออกไปอีก 3 เดือน เป็นวันที่ 16 ต.ค.63 เหตุทนายของ “เอกราช” ติดภารกิจในการว่าความคดีอื่นไทยพีบีเอสจัดเวทีสถานีประชาชนเชิญผู้เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยพรุ่งนี้ 4 ส.ค.เวลา 14.05 – 15.00 น.

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อ 13.30 น.วันที่ 3 ส.ค. ที่ศาลจังหวัดขอนแก่น ได้มีการนัดพร้อมสืบพยานคดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น โดยดร.อนุศาสตร์ สอนศีลพงศ์ ประธานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นได้ยื่นฟ้องนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น เป็นจำเลยที่ 1 นายนพรัตน์ สร้างนานอก เป็นจำเลยที่ 2 นายสมศักดิ์ โคตวงษ์ จำเลยที่ 3 และนายนิวัฒร นิราศสูงเนิน จำเลยที่ 4 ฐานยักยอกทรัพย์ ปลอมแปลงเอกสาร (สมุดธนาคาร) และจำเลยที่ 5 น.ส.วราภรณ์ พันธ์สาร อดีตเลขานุการฯนายเอกราช ซึ่งรับโอนเงินจากนายเอกราช ฐานรับของโจร

ทั้งนี้ทนายความของนายเอกราช ช่างเหลา ได้แจ้งขอเลื่อนนัดไต่สวนเนื่องติดภารกิจในการว่างความคดีอื่น และในคำฟ้องมีการเขียนชื่อนายสมศักดิ์ โคตรวงษ์ จำเลยที่ 3 ผิดทำให้มีการส่งหมายเรียกไม่ถูกต้อง โดยได้ส่งหมายไปยังบุคคลที่มีชื่อนามสกุลคล้ายคลึง โดยศาลได้ให้โจทย์เป็นไปแก้คำฟ้องให้ถูกต้อง และได้พิจารณาเลื่อนการไต่สวนออกไปเป็นวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.

สำหรับคดีดังกล่าวดร.อนุศาสตร์ ในฐานะประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ได้มอบอำนาจให้ทนายความเข้าทำการยื่นฟ้องผ่านระบบอิเลคโทรนิค เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาโดยคำฟ้องโดยสรุประบุว่า นายเอกราช ช่างเหลา พร้อมพวกซึ่งมีอำนาจลงนามเบิกจ่ายเงินบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประเภทเงินฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนดินแดง (เทศโก้โลตัส ฟอร์จูน กรุงเทพฯ) เลขบัญชี 144-101-918-9 ได้ทำการยักยอกเงินออกจากบัญชีดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 396 ล้านบาท เมื่อปี 2554 รวมดอกเบี้ยจนถึงปี 2562 ที่ได้มีการตรวจสอบพบว่าไม่มีเงินในบัญชีจริงเป็นเงิน 431 ล้านบาท (สี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาท) และโดยได้มีหลักฐานว่าได้มีการโอนเงินบางส่วนไปยังบัญชีของน.ส.วราภรณ์ พันธ์สาร อดีตเลขานุการนายเอกราช จึงได้ตกเป็นจำเลยฐานรับของโจรด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในวันที่ 4 ส.ค.เวลา 14.05 น.- 15.00 น. รายการสถานีประชาชนสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  ดำเนินรายการโดย น.ส.อรอุมา เกษตรพืชผล ได้ติดตามคดีการทุจริตในสหกรณ์ออมืรัพย์ครูขอนแก่นด้วยเช่นกัน จึงได้มีการจัดเวทีเสวนา โดยได้เชิญ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ในฐานะผู้ร้องเรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหรือผู้แทน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นหรือผู้แทน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น