UN ชื่นชม “ไทย” รับมือโควิด-19 ชี้เป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งและความสามัคคี

นางคีตา สภารวัล ผู้แทนองค์การสหประชาชติประจำประเทศไทย เขียนบทความลงในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ แสดงความชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยกับการรับมือวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้องค์การอนามัยโลกยกให้ไทยและนิวซีแลนด์ เป็นความสำเร็จที่ประเทศอื่นควรศึกษาโดยระบุว่าไทยเป็นตัวอย่างของความแข็งแกร่งในการฟื้นฟูอย่างยอดเยี่ยม เพราะ 3 ปัจจัยหลัก คือ
1. มาตรการภาครัฐ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมของจิตอาสา
3. ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนร่วมกันป้องกันโรค

แสดงความคิดเห็น