อาคาร ‘สมเด็จพระเทพฯ’รพ.มหาราช คืบ 97%คาดแล้วเสร็จ 31 ต.ค.63เผยขาดปัจจัยอีก 20 ล้านบาท

#อัพเดท! โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คืบหน้า 97% คาดแล้วเสร็จ 31 ต.ค.นี้ เผยขาดปัจจัยอีก 20 ล้านบาท


.
โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นอาคารสูง 15 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยเงินบริจาคไม่เป็นภาระผูกพันงบประมาณ โดยหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นประธานการก่อสร้างอาคาร มีทางวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และช่วยจัดหาทุน ทางวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามเริ่มงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 97 โดยใช้เงินก่อสร้างไปแล้ว 685,017,963.62 บาท (หกร้อยแปดสิบห้าล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์)


.
ส่วนงานที่เหลืออีกร้อยละ 3 ประมาณการว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ซึ่งทางโครงการยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีก 20 ล้านบาท และมีแผนจะทำการทดสอบงานระบบต่างๆ ในอาคาร ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 จากนั้นทางวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทำการตรวจสอบและทดสอบระบบต่างๆ ในขั้นสุดท้าย หากไม่มีเหตุสุดวิสัยใดๆ คาดว่า จะส่งมอบอาคารดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564


.
ทั้งนี้คณะทำงานกำหนด วันที่ 20 ธันวาคม.2563 เป็นวันทำบุญใหญ่โดยจะนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเถระมาทำบุญก่อนเปฺิดใช้จริง และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ทั้งหมดของโครงทางโครงการพยายามรวบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ทั้งหมด ประมาณ.730 ล้านบาท ยอดเงินบริจาคทั้งหมด มี710 ล้านบาท ยังขาด อีก 20 ล้านบาท จึงขอเชิญร่วมบริจาคเพิ่มเติมให้โครงการนี้ สำเร็จตามกำหนดเวลาข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว.
.


ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาค สมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน)โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยสามารถบริจาคได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
.บริจาคโดยตรงที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อาคารผู้ป่วยนอกชั้น1 ห้องรับรอง
บริจาคโดยตรงที่ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
บริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “กองทุนหลวงพ่อกัณหา เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เลขที่ 982-6-07027-0
ธนาคารกรุงเทพ สาขานครราชสีมา เลขที่ 285-5-75225-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครราชสีมา เลขที่ 503-298924-6
.หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 044-232-222, 085-479-5045โทรสาร 044-235-382
ที่มา :Letitbe Ray

แสดงความคิดเห็น