‘แอร์เอเชีย’เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางอุดรฯ-หิวหิน หวังดึงนทท.ลาว

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สายการบินไทยแอร์เอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ FD3910 เที่ยวบินแรกเดินทางจากท่าอากาศยานหัวหิน เวลา 11.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานีเวลา 12.55 น. เที่ยวบินแรกลงจอดท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานอุดรธานีและเจ้าหน้าที่สายการบิน ได้จัดอุโมงค์น้ำไว้ต้อนรับขณะเครื่องลงจอด พวงมาลัยดอกไม้ต้อนรับผู้โดยสาร

ทั้งนี้สายการบินแอร์เอเชียเปิดให้บริการเส้นทางบินตรง หัวหิน –อุดรธานี- หัวหิน จำนวน 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ วันละ 1 เที่ยวบิน ขาไป เที่ยวบินที่ FD3910 ออกจากท่าอากาศยานหัวหิน เวลา 11.30 น. ถึงท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 12.55 น. ขากลับ เที่ยวบินที่ FD3911 ออกจากท่าอากาศยานอุดรธานี เวลา 13.25 น. ถึงท่าอากาศยานหัวหิน เวลา 14.40 น

สำหรับผลตอบรับหลังเปิดสองเส้นทางบินใหม่ นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ระบุว่า ทั้งสองเส้นทางมีอัตราการขนส่งผู้โดยสาร (Load Factor) เฉลี่ยที่ 85% คาดหวังว่าหากประเทศคลายล็อกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ ท่าอากาศยานอุดรธานีจะเป็นหน้าด่านนำนักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว มุ่งตรงสู่หัวหินได้

ปัจจุบัน แอร์เอเชียมีเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ 21 เส้นทาง และเส้นทางข้ามภาค 9 เส้นทาง และมีฐานปฏิบัติการบินในประเทศไทย 6 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ อู่ตะเภา และหาดใหญ่ นอกจากเส้นทางหัวหินแล้ว ยังมีเส้นทาง เชียงใหม่-อู่ตะเภา, อู่ตะเภา-ภูเก็ต, หาดใหญ่-อู่ตะเภา, ขอนแก่น-หาดใหญ่, เชียงใหม่-หาดใหญ่, เชียงใหม่-กระบี่ และเชียงใหม่-ภูเก็ต.

ที่มา:ท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน

ภาพประกอบ: เพจท่าอากาศยานอุดรธานี กรมท่าอากาศยาน /เพจ AirAsia

แสดงความคิดเห็น