มร.อุดรฯขึ้นแท่น‘อันดับ1’ม.ราชภัฎอีสาน อันดับ 36 ประเทศ จากทั้งหมด 189 แห่ง

ผลการจัดอันดับโดย “Webometrics July 2020″มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการเลื่อนอันดับขึ้นเป็น อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อันดับที่ 36 ของประเทศจากสถานศึกษาทั้งหมด 189 แห่ง
จากเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 4 ด้าน คือ
1. ด้าน PRESENCE(Public knowledge shared)=> (5%)
2. ด้าน VISIBILITY(Web contents impact)=> (50%)
3. ด้าน TRANSPARENCY(Top cited researchers)=> (10%)
4. ด้าน EXCELLENCE(Top cited papers)=> (35%)

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนทำให้มหาวิทยาลัยของเราเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ

cr. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น