กองสลากฯเล็งตัดสิทธิ์ ขรก.-รัฐวิสาหกิจ ขายลอตเตอรี่

กองสลากฯ เคาะ 19 ส.ค.นี้ เตรียมรื้อโควต้าจอง-ซื้อ 1.6 แสนราย ตัดสิทธิ์ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ รับสลากไปขาย  แก้ปัญหาลอตเตอรี่แพง 

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 19 ส.ค.นี้ จะมีการหาข้อสรุปแนวทางการทบทวนรายชื่อผู้ค้าสลากรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนซื้อจองกับสำนักงานสลากฯ ที่ขึ้นทะเบียนทั้ง 1.6 แสนราย มาตรวจสอบ โดยอาจพิจารณาตัดสิทธิบางกลุ่มออกไป เช่น กลุ่มข้าราชการ พนักงานข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีรายได้จากภาครัฐโดยตรงอยู่แล้ว จึงไม่ควรเข้ามารับโควต้าสลากฯเพื่อนำไปจำหน่ายอีก

โดยหลังจากนี้จะนำรายชื่อไปเทียบเคียงกับข้อมูลการจ่ายเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง หากตรงกันก็จะมีการตัดออก ส่วนกลุ่มลูกจ้างหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ อาจยังได้สิทธิอยู่เพราะเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนไม่สูงนัก นอกจากนี้ จะนำรายชื่อผู้มีสิทธิซื้อจองไปตรวจสอบกับกรมการปกครอง เพื่อตัดรายชื่อผู้เสียชีวิตออกจากผู้มีสิทธิซื้อจองด้วย ตลอดจนกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิแต่ไม่ได้รับสลากฯไปขายเอง หรือคนที่เป็นนอมินีรับจ้างมาขึ้นทะเบียน และกดสลากฯไปขายต่อให้นายทุน โดยการปรับปรุงรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนซื้อจองรอบนี้ จะช่วยคัดกรองผู้ค้าสลากฯที่ไม่ใช่ตัวจริงออกไป และช่วยลดการนำสลากฯไปขายต่อ เก็งกำไรจากพ่อค้าคนกลางจนทำให้เกิดปัญหาสลากฯแพงได้

นายพชร กล่าวอีกว่า ส่วนการเปิดให้ผู้ค้าสลากฯรายย่อยตัวจริง ได้เข้ามาขึ้นทะเบียนซื้อจองเพิ่ม สำนักงานฯกำลังพิจารณาอยู่ โดยจะใช้กลไกระดับจังหวัดเข้ามาช่วยคัดกรองว่า ใครเป็นคนขายตัวจริงเพื่อนำเข้ามาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง โดยการพิจารณาจะทำในรูปแบบของคณะกรรมการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีคลังจังหวัดเป็นเลขาฯ และคณะกรรมการ เช่น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ หอการค้าจังหวัด เป็นต้น เข้ามาช่วย การจัดระเบียบผู้ค้ารายย่อยครั้งนี้ เป็นแผนระยะสั้นที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสลากฯแพงให้ถูกลง โดยตั้งเป้าหมายว่าภายใน 3 เดือนนี้จะต้องทำให้เห็นผล ซึ่งผู้ค้าสลากตัวจริง ที่ไม่มีโควตาแต่ต้องไปซื้อสลากฯจากยี่ปัวะมาเดินขาย จะได้มีโอกาสขึ้นทะเบียนซื้อจองกับสำนักงานฯ อย่างถูกต้อง

ขณะเดียวกันก็คนที่เคยได้สิทธิอยู่แล้ว หากไม่ปฏิบัติตาม หรือเลิกขายไปแล้ว ก็จะดึงสิทธิกลับคืนมาเพื่อลดปัญหาการนำสลากฯไปขายต่อ ให้พ่อค้าคนกลาง

แสดงความคิดเห็น