ทน.ขอนแก่นผุด “สวนปันสุข”ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แจกรอบชุมชน ช่วยวิกฤตโควิด-19 

เทศบาลขอนแก่นเปิดธนาคารอาหาร“สวนปันสุข”ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ แจกรอบชุมชนช่วยวิกฤตโควิด-19 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณเกาะกลางบึงทุ่งสร้าง (โซนใหม่) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมธนาคารอาหาร (FOOD BANK) ภายใต้ชื่อ “สวนปันสุข”

 นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า ธนาคารอาหาร (FOOD BANK) ภายใต้ชื่อ “สวนปันสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษให้กับพนักงานเทศบาล และ พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล

โดยประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนสามารถขอรับพืชผักสวนครัว มากกว่า 37 ชนิด เพื่อนำไปประกอบ อาหาร หรือรับประทาน หรือนำไปปลูก ซึ่งสามารถติดต่อลงทะเบียนขอรับได้ที่บริเวณด้านหน้าสวนปันสุข ทุกวันราชการ ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 จนถึงปลายเดือนตุลาคม 2563 หรือ ปลายปี 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่น 043-221578

แสดงความคิดเห็น