วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.ต้อนรับ นศ.รูปแบบ Virtual Orientation

“COLA Freshmen Orientation 2020” ต้อนรับนักศึกษาใหม่ COLA KKU แบบ Virtual เป็นครั้งแรก

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้กิจกรรมต่างๆ มีความจำเป็นต้องจัดผ่านระบบออนไลน์ และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 “COLA Freshmen Orientation 2020” ในรูปแบบ Virtual Orientation เป็นครั้งแรกของวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช่วงบ่ายเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมด้วย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและการต่างประเทศ บุคลากรสายสนับสนุน และพี่ ๆ จากสโมสรนักศึกษานักศึกษาวิทยาลัยฯ โดยมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกว่า 300 คน

รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้ว่า “การจัดงาน COLA Virtual Orientation 2020 เป็นการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรกของวิทยาลัยเพื่อรองรับกับวิถีปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้ชื่องาน “วันปล่อยแสง” โดยถือเป็นปรากฎการณ์สำคัญที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้เข้าร่วมชม ทั้งผ่านระบบ Zoom และผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คของวิทยาลัย สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้ เราวางแนวคิดในการจัดงานคือวันปล่อยแสง ซึ่งมาจากแสงดาวเหนือที่เป็นสัญลักษณ์ของวิทยาลัย หมายความว่าเราต้องการให้นักศึกษาได้ฉายแสงของตนเองออกมาและนำทางให้กับสังคมต่อไป โดยการปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ศิษย์เก่าที่เป็นผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาให้แรงบันดาลใจแก่นักศึกษาด้วย “

อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ “ปล่อยแสงให้โลกเห็น”

นอกจากการบรรยายแนะแนวทางการศึกษาโดยคณาจารย์แล้ว ยังมีการทอล์กเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในหัวข้อ “ปล่อยแสงให้โลกเห็น” โดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองอีกด้วย ต่อด้วยการแนะนำแนวทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ในหัวข้อ “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ Area Based Learning” นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมากมายจากสโมสรนักศึกษา ที่มาเอนเตอร์เทนนักศึกษาใหม่ รวมทั้งพาชมนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอีกมากมาย

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ กล่าวแนะนำแนวทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน หัวข้อ “เรียนรู้ด้วยการลงมือทำ Area Based Learning

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักศึกษา และปรับตัวสู่ความปกติใหม่โดยนำเทคโนโลยีมาตอบสนองการเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่พลาดการร่วมงานดังกล่าว สามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง Facebook COLA KKU วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น