ทน.ขอนแก่นผนึกบ้านปูผลักดันขอนแก่นเมืองประหยัดพลังงาน

นายกทน.ขอนแก่น ร่วมหารือโครงการพลังงานทดแทน กับบริษัทบ้านปูเน็กซ์ จำกัด ร่วมผลักดันขอนแก่นเมืองประหยัดพลังงาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา และนายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือกับบริษัทบ้านปูเน็กซ์ จำกัด นำโดย นายสุวิทย์ พฤกษ์วัฒนานนท์ Senior Vice President , นายพาศักดิ์ เสนาวงษ์ Head of Solar Products Business ,นายตรรกพจน์ วรรณศิริ Manager-External Relations ,นายนฤดล อภัยจิต Manager-Engineering ,นายกิตติภต ทองพันช่าง Supervisor-Sales Development KKTT (บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด) โดยมีนายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ,นายกังวาน เหล่าวิโรจนกุล และตัวแทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมหารือครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า สำหรับเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการโครงการพลังงานทดแทนที่เมื่อมีการประเมินผลประสิทธิภาพแล้ว มีความคุ้มค่า เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวน 40 แผง ที่ตลาดสดเทศบาล 1 (มีการติด ประหยัดค่าไฟปีหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท รวมไปถึงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จำนวน 40 แผง ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเฉพาะ 2 พื้นที่นี้ สามารถ ประหยัดค่าไฟได้ปีละ 120,000 บาท

โดยการเข้าพบของบริษัทบ้านปู เน็กซ์ จำกัด ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอนำเสนอแนวทางความร่วมมือ การพัฒนาโครงการและก็เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งทางเทศบาลได้รับพิจารณาในหลักการเบื้องต้น และให้ทางบริษัทดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด หากมีความคืบหน้าเป็นอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

แสดงความคิดเห็น