ผู้ว่าฯเลย ‘หาบกล้า ลงแขกดำนา’่ช่วยชาวบ้านถูกน้ำป่าซัดไร่นาเสียหาย

พ่อเมืองเลย นำทีม หาบกล้า ลงแขกดำนา ช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าซัด ไร่นาเสียหาย

 

พ่อเมืองเลย หาบกล้า นำทีมลงแขกดำนา ช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าซัด ไร่นาเสียหาย ที่บ้านบุ่งเจริญ หมู่13 ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพี่น้องประชาชนจิตอาสาร่วมลงแขก ดำนาที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

 

ฟื้นฟูนาข้าวที่ได้รับความเสียหายและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนชาวบ้านสูบ และบ้านบุ่งเจริญ โดยจังหวัดเลยและทางส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆเล็งเห็นถึงความสำคัญและไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติครั้งนี้ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวบ้าน ได้มีกำลังใจในการทำงานและดำรงชีวิตต่อไป

ที่มา : สวท.เลย

แสดงความคิดเห็น