ดีป้าดันขอนแก่นคว้าทุนประเทศเกาหลีใต้ทำแผนพัฒนา ‘Smart City’

“ดีป้า” เผยคืบหน้าการขับเคลื่อน ‘ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ’ จับมือประเทศเกาหลีใต้ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากกองทุน ‘K-City Global Network Collaboration Program’ พร้อมเดินหน้าขอตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ   7 ด้านสมาร์ทซิตี้ขอนแก่น 

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน ดีป้า เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะขอนแก่น ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ขออนุญาตอัพเดทข่าวสาร การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)ของจังหวัดขอนแก่น ให้ท่านที่สนใจและติดตามได้รับทราบ โดยเมื่อวันที่ 10 สค. 63 มีการประชุมคณะกรรมการสมาร์ทซิตี้จังหวัดขอนแก่น โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

ซึ่งเป็นการประชุมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการประกาศจากรัฐบาลเป็นจังหวัดนำร่องต้นแบบ 1 ใน 7 ของประเทศไทยในการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การประชุมในครั้งนี้มีวาระที่สำคัญและเกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : depa ซึ่ง ดร.ศุภกร สิทธิไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ และ ผม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้
1. การสมัครเพื่อรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City) ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเป็นเมืองอัจฉริยะ ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
สาระสำคัญคือ การจัดทำเอกสารข้อเสนอและยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ชุดระดับชาติเพื่อให้พิจารณาข้อเสนอและนำไปสู่การอนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์ 7 ด้านของสมาร์ทซิตี้ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อเสนอในรอบที่ 2 ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ
2. โครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program
สาระสำคัญคือ สืบเนื่องจากการเดินทางไปเยี่ยมประเทศเกาหลีใต้ของนายกรัฐมนตรีตามคำเชิญของรัฐบาลเกาหลีใต้ นำมาสู่กรอบความร่วมมือและให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดย depa เป็นผู้นำเสนอโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (Smart Mobility) เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากกองทุน K-City Global Network Collaboration Program ซึ่งโครงการ Khon Kaen Smart City Mobility Master Planning ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าว ซึ่งเป็น 1 ใน 12 ข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากข้อเสนอจากทั่วโลกกว่า 80 ข้อเสนอ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมทำงานกับคณะกรรมการจากฝั่งประเทศเกาหลีเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
3. การทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ ๒๐๒๙
สาระสำคัญคือ การนำเสนอแผนแม่บทการพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่สมาร์ทซิตี้ นำเสนอโดย บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัด (KKTT)
4. การจัดทำแผนแม่บทของศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City Operation Center : SCOPC)


สาระสำคัญคือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับงบประมาณจากงบกลางในปี 2562 เพื่อดำเนินการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการจัดตั้งศูนย์ SCOPC ขึ้นมา และได้นำแผนการขับเคลื่อน บูรณาการทำงานระหว่าง SCOPC กับหน่วยงานอื่นๆของจังหวัดขอนแก่นความก้าวหน้าและประเด็นสำคัญต่อเนื่องจะได้นำมารายงานในครั้งต่อไป ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น