เครือข่ายภาคประชาชนขอนแก่นประกาศหยุดคุกคาม นร./นศ.

เครือข่ายภาคประชาชนขอนแก่นประกาศให้หยุดคุกคามนักเรียน นักศึกษา หลังชูป้ายเปล่าหน้า รร.ขอนแก่นวิทฯ เชื่อเป็นพลังบริสุทธิ์ หนุน 3 ข้อ 1) การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2) ยุบสภา 3) หยุดการคุกคามประชาชน นักเรียน นักศึกษา

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 15 ส.ค. 63 เครือข่ายประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้แถลงการณ์สนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองของ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน โดยมีนายสวาท อุปฮาต สมัชชาคนจน เป็นผู้นำอ่านประกาศว่า การเข้ามาบริหารงานราชการ และการดำรงอยู่ในอำนาจของรัฐบาลประยุทธ์  จันทร์โอชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557จนถึงปัจจุบัน  ปฏิเสธไม่ได้ว่า เกิดความไม่พึงพอใจในการบริหาราชการของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องและสะสมเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสร้างนโยบายและโครงการพัฒนาต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกภูมิภาค การข่มขู่คุกคามประชาชนที่ออกมาคัดค้าน จนถึงเหตุการณ์การอุ้มหายที่เกิดขึ้นกับแกนนำที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ในกรณีปัญหาที่ดินทำกินในภาคอีสาน รวมถึงภาวะถดถอยด้านเศรษฐกิจการแก้ปัญหาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ล้มเหลวของรัฐบาล  ได้ส่งผลถึงความไม่เชื่อมั่นในความสามารถการบริหารประเทศของรัฐบาล  เยาวชน – คนรุ่นใหม่ มองเห็นถึงความไม่มั่นคงของตนเองในอนาคต  หากยังมีรัฐบาลที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก  ดังจะเห็นได้จากการออกมาเคลื่อนไหวในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยตั้งแต่นักเรียนมัธยมต้นไปจนถึงนิสิตนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย

ดังเช่นกรณีการออกมาเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนนักเรียนที่จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่มีการนัดหมาย “ ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการชูกระดาษเปล่า “ เวลา 16.00 น. เวลาหลังเลิกเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ที่ผ่านมานั้น ได้เกิดการปิดกั้นการแสดงออกทางสังคมและการเมืองของนักเรียน  โดยผู้บริหารสถานศึกษา และทางเจ้าหน้าที่รัฐได้กระทำการละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักเรียน ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพื่อหาทางออกให้กับสังคมการเมือง ในสถานการณ์ที่อาจสุ่มเสี่ยงมีแนวโน้มนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง  จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล และองค์กรสำคัญที่อยู่ในระบอบการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ดังต่อไปนี้ (1) ต้องเปิดพื้นที่ และเอื้ออำนวยให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ออกมาใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ โดยหยุดการข่มขู่คุกคามในทุกรูปแบบ (2) เครือข่ายประชาชนจังหวัดขอนแก่น ยืนยันในจุดยืนที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ในการเรียกร้องประชาธิปไตย ดังข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ  1) การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2) ยุบสภา 3) หยุดการคุกคามประชาชน นักเรียน นักศึกษา

ข้อเสนอดังกล่าวนี้  เครือข่ายประชาชนจังหวัดขอนแก่น เห็นร่วมกันถึงเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

 

แสดงความคิดเห็น