อาจารย์ก็ไม่ทน!!ชู 3 นิ้ว’ในห้องพักครูแสดงจุดยืนเคียงข้างนักเรียน

การประท้วงรัฐบาล ลามสู่เด็กมัธยม ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ใช้โบว์สีขาว และ แสดงสัญลักษณ์ชู 3 นิ้ว ระหว่างเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงการมีสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่มของสังคม โดยบางโรงเรียนพบว่าครู อาจารย์ได้มีการห้ามปรามการแสดงออกของนักเรียน บางโรงเรียนถึงขั้นประกาศห้ามนักเรียนแสดงออกทางการเมือง แต่ใช่ว่า ครูทุกคนจะไม่เห็นด้วย กับการแสดงออกทางการเมืองของนักเรียน เยาวชน เสมอไป

วันนี้ ในโลกออนไลน์ มีการแชร์ภาพครูจากโรงเรียนรัฐแห่งหนึ่ง พร้อมใจกันชูสามนิ้ว ภายในห้องพักครู เพื่อประกาศจุดยืน ยืนข้างนักเรียนทั่วประเทศ ที่ถูกกระทำ และถูกปิดกั้นการแสดงออกทางการเมือง ซึ่งโพสต์ดังกล่าว ปรากฎอยู่บนแอคเค้าต์ทวิตเตอร์รายหนึ่ง และมีผู้รีทวีตกันเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น