แรงงานไทยเนื้อหอมเดินทางไปทำงานต่างประเทศพุ่งหลังโควิด-19ผ่อนคลาย 

กระทรวงแรงงาน เผย ตัวเลขคนหางานเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านด่านตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พุ่ง หลังสถานการณ์โควิดในไทยผ่อนคลาย ชี้ การที่แรงงานไปทำงานต่างประเทศ ลดปัญหาการว่างงาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและนำเงินกลับเข้าประเทศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยข้อมูลล่าสุด จากกระทรวงแรงงานรายงานว่า ตัวเลขแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ผ่านด่านตรวจคนหางานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวน 2,394 คน เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัว จากเดือน มิ.ย. ที่มีคนหางานเดินทางจำนวน 585 คน
.สาเหตุเพราะว่าประเทศต่าง ๆ เริ่มกลับมาฟื้นฟูประเทศ มีความต้องการกำลังแรงงาน ซึ่งแรงงานจากประเทศไทยเป็นกลุ่มแรงงานลำดับแรก ๆ ที่ตลาดแรงงานในต่างประเทศต้องการ เพราะมีวินัยในการทำงาน และมีทักษะฝีมือดี ประกอบกับประเทศไทยมีการบริหารจัดการโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับ

สำหรับการไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีทั้งหมด 5 วิธี คือ
1. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
2. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
3. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ได้แก่ โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น โครงการ EPS: เกาหลี โครงการ TIC
4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ
.แผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ย. 63 มีเป้าหมายที่ 52,253 คน แบ่งเป็นภูมิภาคเอเชีย เช่น ไต้หวัน 20,120 คน ญี่ปุ่น 3,818 คน เกาหลีใต้ 6,421 คน มาเลเซีย 2,448 คน สิงคโปร์ 2,934 คน และภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ อิสราเอล 2,840 คน
.ผู้ที่สนใจการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

——————-

?Facebook : ไทยคู่ฟ้า

แสดงความคิดเห็น