ผู้ว่าฯขก.เผยปริมาณน้ำเริ่มดีขึ้นเร่งหาแนวทางเก็บฝนฝากใต้ดิน

ผู้ว่าฯขอนแก่น เผย สถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มดีขึ้น พร้อมเร่งหาแนวทางนำน้ำผิวดินเติมลงใต้ดินเพื่อกักเก็บไว้ใช้ให้ได้มากที่สุด

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำดีขึ้นเป็นลำดับ โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 14 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในภาพรวมกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแหล่งน้ำสนับสนุนการจัดบริหารการน้ำ คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนน้ำมาที่ลำน้ำเชิญ เพื่อดูแลพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ขณะนี้มีน้ำอยู่ที่ 34 เปอร์เซ็นต์ ของความจุอ่าง จากการที่มีฝนตกในพื้นที่ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นและอิ่มตัวมากขึ้น น้ำฝนที่ตกในพื้นที่ทำให้มีน้ำไหลลงสู่แหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในระดับมากขึ้น ส่วนแหล่งน้ำหลักของจังหวัดขอนแก่น คือ เขื่อนอุบลรัตน์ สถานการณ์น้ำปัจจุบันมีน้ำไหลเข้าอ่างในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ กว่า 50 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น16 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ปริมาณ 389 ล้านลูกบาศก์เมตร จากระดับความจุ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุอ่าง ซึ่งจะยังคงต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากในช่วงสัปดาห์นี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้คาดการณ์สภาพอากาศ ว่าอาจมีฝนตก 60-70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ นอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ยังคงขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้มอบแนวทางในการหาวิธีการนำน้ำที่เกิดจากฝนตกเพื่อจัดเก็บในระบบน้ำผิวดินและเติมน้ำในระบบน้ำใต้ดิน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ในการระดมสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้นในช่วงหน้าฝนนี้จึงจำเป็นต้องหาวิธีการในการเติมน้ำลงไปใต้ดินเพื่อให้น้ำใต้ดินมีความสมบูรณ์ สำรองไว้ใช้ในสถานการณ์ภัยแล้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะนี้จังหวัดขอนแก่น ได้ให้ทุกตำบลเร่งระดมหาวิธีการเติมน้ำใต้ดินอย่างมีคุณภาพตามแนวทางที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ไว้ ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้เร่งดำเนินการเติมน้ำใต้ดินอย่างเต็มที่ ส่วนในด้านน้ำผิวดิน ขณะนี้ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ในการดำเนินการขุดลอกคูคลองต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการครบ 100% แล้ว ซึ่งที่เห็นเด่นชัดและได้ใช้ประโยชน์ คือ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ได้นำน้ำที่เก็บกักไว้มาใช้เพื่อผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และเป็นแก้มลิงรับน้ำจากเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และไหลลงมาตามลำน้ำเชิญ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการสูบน้ำ และดึงน้ำกลับเข้าไปสู่แก้มลิงเพื่อจัดเก็บไว้จำนวนถึง 400 ลูกบาศก์เมตร และยังต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์ และในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 12 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ว่าจะมีปริมาณน้ำมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดรับกับในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ที่มีการพยากรณ์ว่าอาจจะมีพายุเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ควบคู่กับการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ขณะนี้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ฝนตกไม่ทั่วถึงและประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการสนับสนุนน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆและหน่วยราชการได้นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง

#PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น