ขก.พร้อมจัดประเพณีออกพรรษาฯปี’63“วิถีอีสาน วิถีNew Normal”

คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครเตรียมจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 “วิถีอีสาน วิถีNew Normal”ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30น. ณ บึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและจัดโซนพื้นที่เพื่อเตรียมจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563
สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 “วิถีอีสาน วิถีNew Normal” ได้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
– วันที่ 1 ตุลาคม 2563 การประกวดฮ้านประทีป , ขบวนแห่ พร้อมพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษา 2563
-วันที่ 2 ตุลาคม 2563 พิธีกวนข้าวทิพย์ , ครอบครัวกตัญญู , ฟังธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู , พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ
-วันที่ 3 ตุลาคม 2563 พิธีตักบาตรเทโว
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ กิจกรรมชมรมคนใจเดียวกัน (ชมรมคนรักชวนชม , ชมรมไม้ดอกไม้ประดับ , ชมรมบอนไซขอนแก่น , ชมรมนกกรงหัวจุก , ชมรมพระเครื่องขอนแก่น ,แคตตัสขอนแก่น , ชมรมเครื่องบินเล็กขอนแก่น) การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำ การทำกระทงคุ้มวัดต่างๆ และการจำหน่ายสินค้า OTOP เป็นต้น
ทั้งนี้ สืบเนื่องอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อโคโรนา 2019 ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มีแนวทางการจัดงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีอีสาน เหมาะสมกับสถานการณ์ และคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข โดยให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นอย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดแถลงข่าวงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2563 นั้น ทางเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องสื่อมวลชน พี่น้องชุมชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกิจกรรมการจัดงานดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 (ส่วนเวลาและสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดงาน เทศบาลนครขอนแก่นจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป
แสดงความคิดเห็น