โฉมใหม่!!สนามบินนครพนม’คืบ98%รองรับผู้โดยสารเพิ่มเท่าตัว

 ความคืบหน้าการรีโนเวทอาคารผู้โดยสาร ‘ท่าอากาศยานนครพนม’ รูปทรงสุดเท่ คืบหน้า 98-99% เตรียมพร้อมเปิดใช้ทุกพื้นที่เต็มรูปแบบรองรับผู้โดยสารจาก300 เป็น 600 คน
ท่าอากาศยานนครพนม กรมท่าอากาศยาน เผย ความคืบหน้าการรีโนเวทอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานนครพนม ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เริ่มก่อสร้างกรกฎาคม 2562 วงเงินงบประมาณ 89,980,000 บาท เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิม 300 คนต่อชั่วโมงเป็น 600 คนต่อชั่วโมงหรือ 1.7 ล้านคนต่อปี ผลการดำเนินงานขณะนี้ 98%
ภายในอาคารผู้โดยสารที่ได้รีโนเวทปรับปรุงไปคือ เพิ่มพื้นที่ร้านค้าที่ชั้น 1 และเพิ่มพื้นที่พาณิชย์ชั้น 2 มีบันไดเลื่อนและลิฟท์ให้บริการขึ้นได้ทั้งคนเดินทั้งรถเข็น ปรับปรุงห้องน้ำโถงอาคารผู้โดยสารตามมาตรฐานสนามบินแบบเดียวกับสนามบินดอนเมือง เพิ่มเกทขาออกเป็น 2 เกท ปรับปรุงขยายเกทขาเข้า รวมทั้งเพิ่มห้องรับรองพิเศษพระราชวงศ์ที่ทรงเดินทางมาประกอบพระราชกรณียกิจ ที่นครพนมและจังหวัดใกล้เคียง
 
ขณะนี้กิจการร่วมค้า พี เอ็ม ที เอ ผู้รับเหมากำลังดำเนินการ
.
แสดงความคิดเห็น